Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Något annat vore otänkbart”

”Något annat vore otänkbart”

Igår kom en prejudicerande dom från HD. En person som lever med hiv frias efter att ha haft oskyddat sex med en annan man.

– Vi välkomnar frikännandet, givetvis vore något annat helt otänkbart. Behandlad hiv överförs inte vid sex. De allra flesta som lever med hiv i Sverige idag går på behandling som gör att hiv inte är mätbart, dessa personer kan inte åtalas för att ha framkallat fara för annan genom sex. Högsta domstolens beslut betyder mycket för personer som lever med hiv och förhoppningsvis bidrar det till att den obefogade rädslan för hiv minskar, säger Lena Nilsson Schonnesson, förbundsordförande på Riksförbundet Noaks Ark.

Läs nyheten här på Svt Nyheters hemsida