Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Konferensrapport AIDS Impact

Konferensrapport AIDS Impact

I november 2017 anordnades den trettonde internationella AIDS Impact-konferensen i Kapstaden, Sydafrika. Temat var “What will it really take to end the epidemic?” Konferensen, som hade 540 delegater representerande 58 länder, erbjöd plenarföreläsningar, symposier och ett hundratal posters (www.aidsimpact.com).

Målet med konferensen var att lyfta följande aspekter

  • Beteendemässiga och sociala aspekter förutom de biomedicinska
  • Hur kan vi nå och därmed inkludera de mest utsatta och sårbara
  • Utveckla bättre och kommunikativa hälsosystem

På konferensen deltog två personer från Riksförbundet Noaks Ark (Jukka Aminoff, Lena Nilsson Schönnesson), två från Noaks Ark Stockholm (Erika Kanon, Birgitta Rydberg) och en från Noaks Ark Småland och Halland (Elli Mokus). Samtliga har skrivit sin egen rapport om sitt deltagande, vilka sammanställts i den här rapporten.

Ladda ner här.