Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Lunchseminarium 8 mars

Lunchseminarium 8 mars

Välkomna till lunchseminarium på internationella kvinnodagen då vi sätter fokus på rättigheter för kvinnor som lever med hiv.

Medverkar gör bland andra Pernilla Albinsson, hivsjuksköterska på Huddinge sjukhus, Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU och Queen Abera, sjuksköterskestuderande.

Modererar gör Lennie Lindberg, verksamhetschef Noaks Ark Stockholm.

Onsdag 8 mars klockan 11.45-13.15

Lättare lunch serveras från 11.45, seminariet börjar klockan 12.

Noaks Ark Stockholm och Riksförbundet Noaks Ark Eriksbergsgatan 46, Stockholm.

OSA senast 5 mars till: lunchseminarium(at)noaksark.org, begränsat antal platser.