Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hiv i Sverige

Hiv i Sverige

I Sverige lever idag 7000 människor med hiv. De finns runt omkring oss, de är du eller jag. Tack vare mycket bra behandling behöver ingen bli sjuk i sin hivinfektion idag. Ju fler människor med hiv som får behandling, desto färre kommer smittas av hiv, eftersom behandlad hiv inte överförs genom sex.

Förra året (2016) diagnostiserades 430 nya personer med hiv.

Fler siffror:

  • 12 000 personer har diagnostiserats i Sverige
  • 2 400 har rapporterats ha dött
  • Medianålder för diagnos i Sverige är 37 år (42 år bland dem som smittades i Sverige)
  • Vanligaste länderna utanför Sverige 2016 var Thailand, Eritrea och Spanien.

Statistik om hiv i Sverige hittar du på Folkhälsomyndigheten.

Statistik om hiv globalt hittar du på UNAIDS.