Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Två är starkare än en

Två är starkare än en


När hiv utmanade oss som värst såg Noaks Ark och Röda Korset att vi kunde dra nytta av varandra och bildade 1987 Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korset. Som mest var vi ett 30-tal anställda och 700 volontärer. Verksamheten fyllde ett fyravåningshus mitt i centrala Stockholm. Där fanns bland annat Gästhemmet, för dem som var för sjuka för att klara sig ensamma hemma, men för friska för att behöva sjukhusvård.

Läs mer i senaste numret av Henry (Röda Korsets tidning).