Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

2 konferenser: ”Hiv – ett liv utan rädsla”

2 konferenser: ”Hiv – ett liv utan rädsla”

Konferensen i Stockholm 13 december är inställd.

Hur är det att leva med hiv idag? Varför vågar fortfarande så få berätta? Den som lever med hiv i familjen är ofta rädd för hur andra reagerar. Två konferenser arrangeras för att öka kunskap om hiv och minska diskriminering och utanförskap. I Norrköping 28 november (i samarbete med Noaks Ark Syd och Noaks Ark Östergötland & Örebro.) Mer info. (pdf) I Stockholm 13 december (i samarbete med Noaks Ark Stockholm och Noaks Ark Syd) Mer info (pdf)
Båda konferenserna är kostnadsfria.

Fler konferenser, kurser och temakvällar arrangeras runt om i landet. Hitta din lokala Noaks Ark och vad som är på gång.