Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Världens vackraste minnesmärke

Världens vackraste minnesmärke

Alla helgons dag närmar sig. Den dag då många av oss går till gravar och tänder ljus. En helt annan tradition att minnas och hedra dem som dött i aids är att sy minnesrutor. Tillsammans bildar de ett jättelapptäcke, The Aids Memorial Quilt, som idag består av 49.000 enskilda minnesrutor.

Varje tygruta är personligt dekorerad med foton, personliga tillhörigheter, och alltid – ett namn. Därav namnet Names Project som förvaltar lapptäcket. Idén att mänskliggöra statistikens siffor kom från aktivisten Cleve Jones i San Francisco som 1987 sydde en minnesruta till sin vän, Marvin Feldman. Storleken på rutan motsvarade en amerikansk gravplatas (90 x 180 centimeter).

I oktober 1987 lades ett första lapptäcke ut framför vita huset då med 1.920 minnesrutor i samma storlek. En tyst manifestation som inte lämnade någon oberörd. Lapptäcket växte sig allt större, tre ytterliga utställningar ägde rum i Washington DC, den senaste 1996 (bilden nedan), med 43.000 rutor som sytts av närstående till minne över barn, föräldrar, partner och syskon. Tillsammans täckte de en yta motsvarande 29 fotbollsplaner.

 

Flera kända namn finns i lapptäcket, bland annat Freddie Mercury, Brad Davies, Rock Hudson, Miles Davis, Sighsten Herrgård, Arthur Ashe och Rudolf Nurejev.

The Aids Memorial Quilt förvaras idag i Atlanta, USA. Få rutor tillkommer numera, eftersom bra behandling gör att man kan leva ett gott liv med hiv.

Delar av det jättelika lapptäcket visas på konferenser, skolor och minneshögtider. Det har också använts för att samla in pengar, främst till vård. (Fram till idag 5 miljoner USD.)

 

Flera egna nationella lapptäcken finns runt om i världen. I Sverige finns svenska minnesrutor, de förvaltas av Världskulturmuseet i Göteborg,  svenska minnesrutor finns också insydda i The Memorial Aids Quilt.

The Aids Quilt är utan jämförelse världens vackraste minnesmärke, ett av världens största konstverk skapat av kärlek.

Läs mer om The Aids Memorial Quilt.

(Foto: Bodil Sjöström)