Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Lätt att umgås kring mat

Lätt att umgås kring mat

Mat och fika har alltid varit en central del av Noaks Arks verksamhet. Det är lätt och trevligt att umgås kring mat. Och gott. Det är viktigt att få träffa andra i liknande situation. Detta är också något av vårt signum, att ha det trivsamt tillsammans. På flera av våra lokalföreningar erbjuder vi luncher, middagar och fika, riktade direkt till dig som har hiv, ofta kan du ta med dig en vän eller familjemedlem. Du kan också hjälpa till att laga maten eller fixa fika om du vill.

Vissa lokalföreningar erbjuder hälsohelger, ungdomsträffar och familjeverksamhet. Året runt anordnas vi sociala aktiviteter, exempelvis målarverkstad, samtalshelger, biobesök, middagar, luncher och resor. Jul och påsk kan ha särskilda träffar och på sommaren firar vi ofta midsommar ihop.

Vi är måna om att alltid skapa en trygg atmosfär. Hos oss får du vara dig själv, precis som den du är. Kanske vill du inte alls prata med någon annan. Att sitta tyst för sig själv går också bra. ihop

Noaks Ark finns från Malmö i syd till Luleå i norr. Du hittar oss här.

Varmt välkommen.