08 sep 2017

Att vara en vän som får förtroenden

Det är fint att vara vän. Det är en skatt att få betyda något för någon. Att få förtroenden, som att få veta att någon lever med hiv, kan stärka vänskapen. Men rädsla för stigmatisering på grund av hiv leder till att många inte vågar berätta om sin hivstatus, ens för sina närmaste vänner, familj eller arbetskamrater. En av fem har inte berättat för någon alls, endast en av nio känner att de kan vara så öppna som de vill vara. Detta enligt rapporten ”Att leva med hiv i Sverige”.

Att kunna vara sig själv och öppen med sina funderingar och oro är en viktig parameter för att ha god livskvalitet, och givetvis något som borde vara självklart för alla. Noaks Ark har sedan start för över 30 år sedan inkluderat vänner till personer med hiv i arbetet med såväl stöd som kunskap. Då vi första gången efterlyste volontärer sökte sig 700 personer, de flesta vänner till någon med hiv, till oss för att visa sin solidaritet, stödja sina vänner och vara med i arbetet som förändrade attityderna kring hiv.

Det allra flesta kan nog skriva under på att ett av de allra finaste vänskapsbevisen, är att vara en vän som får förtroenden. Men hur blir man den vännen, och hur förvaltar man ett besked att ens vän har hiv?

Vänskap byggs hela tiden

En del skulle nog påstå att starka vänskapsband byggs under lång tid, att det är vänner man haft riktigt länge som blir de allra närmsta. Men vänskap kan också uppstå i ögonblick. Känslan när man talar samma språk, delar värderingar, mötet som skapar ett starkt vi. Det är genom vår öppenhet mot andra vi visar vilka vi är, vad vi säger, vad vi skämtar om, hur vi ser på andra människor.

Ingen är särskilt sugen på att berätta om sin homosexualitet för någon som dömer andra eller drsar bögskämt. Inge vill tala om sin utsatthet för den som pratar skit om andra. Men med den som visar respekt mot andra, är ödmjuk och omtänksam, är det bäddat att tala om det svåra.

Lyssna aktivt

Den bästa egenskapen för att vara en god vän i en krissituation är förmodligen att lyssna. Inget går upp emot att få prata med någon som verkligen kan lyssna på ett aktivt sätt. Det betyder inte att den som lyssnar ideligen ska lägga sig i, snarare att lägga sina värderingar åt sidan, och försöka driva samtalet framåt. Bästa sättet är att visa sig intresserad, kanske ställa en följdfråga då och då, men inte vara rädd för att det uppstår tystnad ibland. Det är i tystnaden man fyller ut sina tankar.

Att få prata fritt ger möjlighet att sätt ord på något man till fullo inte riktigt förstår, och när orden kommer ut och prövas mot någon annan sker det bästa av allt: reflektion. Ibland räcker bara det för att kunna gå vidare, för att bit för bit ta sig igenom en känsla och komma än så lite framåt.

Dina frågor om hiv

Självklart kommer du själv att ha en massa frågor om hiv. Prata gärna med din vän om detta, men låt inte din oro gå ut över honom eller henne, det kan också vara bra att vara öppen och ärlig med att du vill veta mer om hiv. Ju mer kunskap, desto lättare blir det ju att vara den goda vännen när frågorna om hiv hopar sig. Du som vän kan också vända dig till Noaks Ark för att få stöd, eller mer kunskap. Även du kan vara anonym och ringa Noaks Ark Direkt på 020-78 44 40.

Du kan få svar på några av de vanligaste frågorna om hiv här.

Du som vän betyder mycket.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt