Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

HIV Is Not a Crime, 2011 Film by Sean Strub, Edit by Leo Herrera/HomoChic

HIV Is Not a Crime, 2011 Film by Sean Strub, Edit by Leo Herrera/HomoChic

Hiv är inte ett brott – Hiv is Not a Crime

Idag fredag sista dagen på konferensen känns det angeläget att dela med oss av den film som visades under Plenary session igår där vi båda blev så otroligt känslomässigt berörda av den helt absurda situation som utvecklats i många stater i USA. Det märkliga är att det som filmen beskriver är något som har uppstått under de senaste fem åren.

Se på filmen och dela den gärna!!

Länk:

Stina och Björn