Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

oktober 2015

AKTUELLT OM HIV Nya rekommendationer från WHO När påbörja behandling? När vi nu under ett bra tag inte publicerat något material under den rubrik som står ovan det ni nu läser, kan man fråga sig: vad är aktuellt om hiv just nu? Nästa fråga blir med lätthet: Vad...

På torsdagen kunde man nästan säga att det var Noaks Arks dag på AIDS Impact-konferensen i Amsterdam. Ophelia Haanyama drog dagens största orkan av applåder då hon bröt normen, steg framför talarstolen med mikorofonen i handen och höll en färgsprakande, befriande självironisk och engagerande anförande om att...

AIDS Impact-konferensen 2015 fortsatte onsdagen 29 juli på sin andra dag i Amsterdam. Jose Bauermeister från Michigans universitet talade om utmaningarna med att nå unga MSM genom virtuella medier. Han lyfte fram den höga andel användare av sociala medier bland unga samt den tekniska utveckling...

Aids Impact Amsterdam 28/8 – 30/8 2015 -”We are our choices”( Jean Paul Sartre)  var  temat på konferensen , men när vi tänker till och lyssnar på föreläsningarna undrar vi om det verkligen är så? Vi har lyssnat på ett flertal exempel på hur människor tidigt...

Idag öppnade AIDS Impact-konferensen  här i Amsterdam. Under drygt två decennier har denna konferens, som anordnas vartannat år, samlat framför allt beteendevetare för att komplettera biomedicinska och politiska aspekter på hiv med att problematisera och belysa den psykosociala komplexitet som alltid varit en väsentlig del...

Det förebyggande arbetet mot hiv riktat till migranter är idag sporadiskt snarare än systematiskt. Fragmentariskt och kortsiktigt snarare än enhetligt och långsiktigt. Den slutsatsen dras i rapporten ”Hiv- och STI-prevention riktad till migranter, en kartläggning av det förebyggande arbetet i Sverige”, (Folkhälsomyndigheten  2014). Kartläggningen har genomförts...