Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

december 2012

Och plötsligt talar alla om det. När jag var tolv år var det på alla läppar, alla förhöll sig på något sätt till den nya farsoten som spred sig över världen (utom till Sovjet förstås, där fanns officiellt inte ett enda fall). Men riskgrupper kartlades...

Tystnaden måste brytas och likgiltigheten ersättas med inlevelse, medkänsla, solidaritet, förståelse. Hur ofta upprepade vi inte dessa förhoppningar under de svåra mörka egentligen obegripliga åren. Då när hiv-aids härjade motståndslöst, när människor led och dog, när tragedin var total och inte tycktes ha något slut. Varför...