Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

september 2012

En halvbrant stenig väg leder ner till sjön som ligger ungefär 15-20 min från vandrarhemmet här i Björkliden. Ett svagt porlande hörs från höger sida, ett ljud som tilltar ju längre ner man kommer. Ett långsamt, djupt andetag fyller lungorna med kall, mjuk och fuktigt frisk...

Det började bra på flyggbussen med ett intensivt, djupt samtal om syn på livet med O. Allt från inställning vid motgångar, relationer, “är vi alla ett” och kost. Efter macka och korsord på flyget var vi framme i ett gulorangegrönbrunt Kiruna. Landskapet låg så vackert utbrett...