Noaks Ark Syd | Projekt
296
page-template-default,page,page-id-296,page-child,parent-pageid-246,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Projekt

Noaks Ark Syds projekt 

Projekt Diaspora

Projekt Diaspora är ett tvåårigt projekt som syftar till att förmedla information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge. Projektet finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Följ oss på Facebook

Projekt Diaspora är ett tvåårigt projekt som syftar till att förmedla information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge. Projektet finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Personer som kommer till Sverige som anhöriginvandrare erbjuds inte de hälsoundersökningar och informationsinsatser som finns för andra nyanlända. Detta kan bidra till att de i större utsträckning inte känner till sina rättigheter när det gäller sjukvård och sexuell och reproduktiv hälsa. Därför syftar projektet till att nå dessa personer med information, speciellt kvinnor och HBTQ-personer, samt att identifiera eventuell ohälsa såsom hiv, för att erbjuda stöd och hjälp.

Projektet har som syfte att utveckla en metod för att så tidigt som möjligt nå målgruppen med anpassad information om SRHR. Projektet ska erbjuda verktyg genom utbildning och stöd, både till målgruppen och yrkesverksamma som i sin tur kommer i kontakt med målgruppen.  Vi kommer även att samarbeta med invandrarorganisationer för att försöka nå deras medlemmar med relevant information.

Projektets aktiviteter och utbildningsmaterial kommer att utvecklas i nära samarbete med en referensgrupp som är representativ av målgruppen vad gäller språk, könsidentitet, etnicitet och sexualitet. Referensgruppen kommer att vara aktiv i att välja ut relevanta teman för målgruppen, samt att lyfta de kulturella aspekter som är viktiga i sammanhanget. Projektet kommer att avslutas med en konferens för att säkerställa att dess syfte ska leva vidare.

Om du  har frågor om projektet ’Diaspora’, vänligen kontakta info.diaspora[at]noaksark.org eller ring 040-611 52 15 (receptionen).

Nadhir

Projekt Nadhirs syfte är att arbeta med sexuell hälsa och rättigheter till riskutsatta MSM (män som har sex med män) som befinner sig i migrationsprocessen. Projektet rekryterade, utbildade och samordnade en referensgrupp av personer som är representativa för målgruppen för att utforma en strategi för att nå målgruppen MSM. Medlemmarna inom referensgruppen arbetade sedan som ambassadörer när det gäller sexuell hälsa och rättigheter.

Vill du veta mer om Projekt Nadhir emaila oss gärna på baha.atieh[at]noaksark.org

Empowerment

Empowerment är ett projekt som riktar sig till personer som lever med hiv. Syftet är att stärka individen till att förbättra sin livssituation. Inom empowerment som metod ingår att det är målgruppen som själva formulerar sina utmaningar, möjligheter och förutsättningar och att resurser tillgängliggörs för att möta dessa. I praktiken innebär detta sociala aktiviteter, individuella stödsamtal samt stöd vid kontakt med andra organisationer eller myndigheter. Vill du veta mer om Empowerment får du gärna emaila: christopher.aqurette[at]noaksark.org

Att möta migranter ur ett hälso- och hivperspektiv

Sedan 1998 bedriver föreningen information och stöd riktat till migranter med syftet att öka kunskapen om hiv, öka tillgången till hivtestning och stödja hivpositiva migranter. Vi samarbetar med Migrationsverket och SFI skolor i Skåne med information om sexuell hälsa och sexuell utsatthet.

Projekt: Migranter i Skåne
Inom ramen av sin ordinarie verksamhet och för att möta specifika behov av information och stöd gällande hiv/STI i målgruppen invandrare i Skåne bedriver Noaks Ark projektet ”Att möta invandrare ur ett hälso- och hiv-perspektiv”.

Projektet arbetar för ökad hälsa bland migranter genom prevention och stöd, främst personer från högendemiska länder. Syftet är att öka kunskapen om hiv och minska stigma, öka hivtestningen så att hivpositiva får behandling tidigare samt erbjuda bättre stöd för smittade och närstående.

Så här arbetar projektet:

  • anordning av konferenser och seminarier för att lyfta frågan
  • föreläsningar för SFI-elever
  • produktion och distribution av informationsmaterial anpassat för målgruppen
  • utbildningar och samtalsgrupper
  • tolkresurser med hiv-utbildning
  • psykoterapi eller enskilda stödsamtal erbjuds vid behov
  • projekt ”Våld och utnyttjande i nära relationer -Dubbelt utsatt?

Samarbetspartners

Migrationsverket
Kommunförbundet i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne
SFI skolor
Infektionkliniken i Malmö och Lund

För mer information kontakta
Povi Foly Lawson: povi.lawson[at]noaksark.org

Hiv-snabbtest

På Noaks Ark Syd erbjuder vi gratis och anonymt hivtest med snabbsvar.
För att du ska få ett 100 % svar måste det har gått minst 4 veckor
sen du tror du kan ha blivit utsatt för smitta.

Man tar ett litet stick i fingret och får sen sitt svar inom 15 minuter.
I samband med testet finns möjlighet att ställa frågor.
Drop-in är varje helgfri onsdag mellan kl: 17-19. Vi bjuder på kaffe/te medan du väntar på din tur.
Kan du inte komma på våra drop-in tider är du välkommen att boka tid genom att ringa receptionen på 040-611 52 15 eller via info.syd@noaksark.org

Vill du veta mer om hivtestning? Ta en titt på videon under fliken PÅ GÅNG och hivtest.