Noaks Ark Syd | Projekt
296
page-template-default,page,page-id-296,page-child,parent-pageid-246,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Projekt

Noaks Ark Syds projekt 

Projekt Diaspora

Projekt Diaspora är ett tvåårigt projekt som syftar till att förmedla information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge. Projektet finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Följ oss på Facebook

Projekt Diaspora är ett tvåårigt projekt som syftar till att förmedla information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge. Projektet finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Personer som kommer till Sverige som anhöriginvandrare erbjuds inte de hälsoundersökningar och informationsinsatser som finns för andra nyanlända. Detta kan bidra till att de i större utsträckning inte känner till sina rättigheter när det gäller sjukvård och sexuell och reproduktiv hälsa. Därför syftar projektet till att nå dessa personer med information, speciellt kvinnor och HBTQ-personer, samt att identifiera eventuell ohälsa såsom hiv, för att erbjuda stöd och hjälp.

Projektet har som syfte att utveckla en metod för att så tidigt som möjligt nå målgruppen med anpassad information om SRHR. Projektet ska erbjuda verktyg genom utbildning och stöd, både till målgruppen och yrkesverksamma som i sin tur kommer i kontakt med målgruppen.  Vi kommer även att samarbeta med invandrarorganisationer för att försöka nå deras medlemmar med relevant information.

Projektets aktiviteter och utbildningsmaterial kommer att utvecklas i nära samarbete med en referensgrupp som är representativ av målgruppen vad gäller språk, könsidentitet, etnicitet och sexualitet. Referensgruppen kommer att vara aktiv i att välja ut relevanta teman för målgruppen, samt att lyfta de kulturella aspekter som är viktiga i sammanhanget. Projektet kommer att avslutas med en konferens för att säkerställa att dess syfte ska leva vidare.

Om du  har frågor om projektet ’Diaspora’, vänligen kontakta info.diaspora[at]noaksark.org eller ring 040-611 52 15 (receptionen).