Grupper

Grupper för dig som lever med hiv

Vi har olika grupper där du som lever med hiv eller är närstående till någon som lever med hiv kan delta.

Ung&hiv

I Ung&hiv umgås vi, diskuterar saker som är viktiga för oss och har kul tillsammans. Alla tjejer och killar som lever med hiv är välkomna. Gruppen är ett samarbete mellan Noaks Ark Stockholm och Posithiva Gruppen. För mer information maila Ung&hiv.

Gravida och föräldrar med barn

I gruppen delar vi erfarenheter av att vara förälder där hiv finns med i bilden. Gruppen riktar sig till dig som redan har barn eller är gravid. För mer information ring Erica Kanon på tel: 08-700 46 02 eller maila.

Adoptivföräldrar till barn med hiv

Vi startade 2012 en grupp för föräldrar till adoptivbarn med hiv. Vi försöker träffas några gånger per år för att utbyta erfarenheter, umgås och träffa andra i samma situation.
För mer information, ring Lona på tel: 076-133 94 49 eller maila.

Samtalsgrupp

Vi har samtalsgrupper för dig som lever med hiv. Tar t.ex tankar om hiv stor plats i ditt liv? Kanske upplever du att hivdiagnosen är obearbetad? En samtalsgrupp kanske kan vara stödet som får dig att komma vidare. Du kan anmäla dig när som helst, vi startar en ny samtalsgrupp när vi har tillräckligt många intresserade.

Är du intresserad? Kontakta Stina Gräntz (leg. psykolog), maila  eller ring på tel: 08-700 46 15.