webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

 

För närvarande drivs verksamheten i Västra Götaland av Riksförbundet Noaks Ark. Vid frågor kontakta kanslichef Jukka Aminoff på 08-700 46 16 eller mejla på jukka.aminoff(at)noaksark.org


 


 

 

 


Rapport från ....

 

Välbefinnandehelg i Västra Götaland

Under helgen 19-21 september samlades omkring 20 personer till en innehållsrik helg på Knistad Herrgård utanför Skövde.
På programmet stod bland annat samtal kring självbild och självkänsla med terapeuterna Björn Malmquist och Ina Nyberg Gruffman, och levande verkstad med pyssel och färgskapande, under ledning av bildterapeut Helena Jacobsson.

Några korta filmer kring hiv och hur medicinerna fungerar visades också.
Överläkare Petra Tunbäck pratade om basfakta kring hiv, hur de olika behandlingarna fungerar och inte minst om det nya smittsamhetsdokumentet som tagits fram. Det blev även tillfälle att ställa frågor.
Helgen bjöd på vackert väder och det fanns gott om tid till samvaro då deltagarna knöt kontakter med varandra.

För flera av dem var det första kontakten med andra som lever med hiv och alla var överens om att helgen betydde mycket för var och en. Inte minst för känslan att inte vara ensam i sin situation.

Några kommentarer kring helgen:
"De här helgerna är höjdpunkter, något jag ser fram emot hela året."
"Jag har känt det som att jag är ensam om att ha hiv, nu vet jag att det inte är så."
"Det är så skönt att träffa andra i samma situation, och att vara helt öppen."
"Jag har varit så ensam och ledsen. Det har varit helt mörkt. Nu känner jag mig mycket gladare och denna helgen har öppnat mina ögon."

 

Med internaliserad homofobi i fokus

Under West Pride i Göteborg bjöd Noaks ark Göteborg/Västra Götaland in till ett seminarium och samtal under ledning av psykoterapeuterna Björn Malmquist och Ina Nyberg Gruffman, verksamma inom Noaks ark.
Utgångsfrågan var Vad är internaliserad homofobi?

Seminariet handlade om hur samhällets syn på till exempel homosexuella, såväl som hiv-postiva, omedvetet kan bli även den enskildes.
Ur hiv-preventivt perspektiv är en negativ självbild mycket olyckligt. Det kan leda till att benägenheten inte är så stor att stå på sig när det gäller att till exempel skydda sig genom att använda kondom. Det är lätt att falla till föga om partnern insisterar på att låta bli.
– Det blir en strategi att bortse från sig själv, och tänka att andra är viktigare, sade Björn Malmquist.
Genom att stärka självkänslan och våga vara öppen, kan mönstret brytas. Ju mer kunskap som sprids, inte minst genom den enskilde, desto mer minskar rädslan och de goda känslorna blir fler.
– Vi borde ta för oss, och tycka bättre om oss själva, menade Björn.
Ett 30-tal deltagare hade samlats och seminariet utvecklades till ett öppet samtal och utbyte av tankar.

Åsa Mwansa

2014-12-17


 

Välbesökt seminarium med professor Magnus Gisslén

Noaks Ark Göteborg/Västra Götaland arrangerade tisdagen den 6 maj seminarium och rundabordssamtal i Göteborg. Närmare 50 personer kom för att höra professor Magnus Gisslén, Östra sjukhuset, berätta om de senaste rönen inom hivforskningen. Främst med inriktning på effektiva behandlingar och om det i framtiden kan gå att bota hiv.

I en pågående europeisk studie ingår 1 100 par där den ene är hivpositiv och under behandling. Efter en sammanräknad tid av 894 år har ännu ingen av de hivnegativa i paren blivit smittad.

Sverige i framkant
Gisslén menar att Sverige ligger främst i världen när det gäller att behandla och följa upp hivpositiva, och att vården är likvärdig i hela landet. I andra länder varierar kvaliteten på infektionsvården vilket gör att en del av de hivpositiva inte får optimal behandling.

Det är tydligt att virusinfektionen idag inte är något medicinskt problem, så länge patienten tar sin medicin. Gisslén poängterade att allt tyder på att hivpositivas förväntade livslängd är densamma som för vem som helst.
Han berättade även om forskning kring att bota hiv. För att göra det krävs metoder att väcka de slumrande celler i vilka hivviruset ligger vilande, så att de går att identifiera. Än så länge finns det inga sådana lösningar.

Rundabordssamtal
Efter föredraget fördes ett öppet samtal mellan representanter från aktörer som i olika sammanhang möter hivpositiva i Västra Götaland. Dessa var Noaks Ark, Posithiva gruppen, Homan, EKHO hbtq, Göteborgs stift, infektionsmottagningen vid NÄL, infektionskliniken vid Östra sjukhuset och vid Sahlgrenska sjukhuset, Venhäsan i Stockholm, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kunskapscentrum för sexuell hälsa, samt läkemedelsbolagen BMS, GSK och Jenssen.

Några ämnen som avhandlades:
- Medan hiv normaliseras medicinskt, fortsätter hiv vara socialt stigmatiserat
- Patienter talar inte med någon annan om sin situation
- Behov finns att stärka hivpositiva i deras vardag så att de vågar vara öppna
- Hur nås hivpositiva för att stärka dem så att de vågar leva fullt ut
- Behov av att erbjuda sociala nätverk för hivpositiva
- För att kunna skapa trygghet krävs insatser med kontinuitet och uthållighet
- Ändra synen på hiv i samhället
- Att möta hivpositiva utifrån deras bakgrund och individuella förutsättningar
- Nya utmaningar inom äldrevård och primärvård, för att bemöta rädsla
- Är det svårare socialt stigma idag än tidigare?
- Kurativa insatser brister
- Aktörer borde utnyttja existerande samverkan inom kommun/region

pil Pp-presentation "Det aktuella forsningsläget kring hiv" av Magnus Gisslén

2014-05-09


 

Ögonblick från "Kropp och själ - välbefinnandehelg" 20-22 sept 2013


Träff hivpositiva Västra Götaland

Den 20-22 september samlades ett femtontal deltagare på Brunsbo Gästgiveri utanför Skara, för en Välbefinnandehelg – den första större aktiviteten som arrangerades av omstartade Noaks Ark Västra Götaland/Göteborg. Det kunde ha varit betydligt fler, men samtidigt var det en lagom stor grupp som gjorde att vi hade gott om tid att lära känna varandra.

Brunsbo Gästgiveri, med sina vackra omgivningar, bjöd på en intim och hemtrevlig inramning till samvaron, vilket bidrog till den familjära känslan. Ägarna Gunilla och Mats Olausson tog väl hand om oss och serverade god mat och fika. Ingen behövde gå hungrig, för att uttrycka det milt.

Helgen började på fredagseftermiddagen med övningar för att lära känna varandra. Under lördagen visades en film om när hiv kom till Sverige och vi pratade om känslor och reaktioner efter filmen.

Björn Malmquist, biträdande kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark, informerade om organisationen och om vad som hänt i lokalföreningen Västra Götaland/Göteborg sedan omstarten. Björn, som också är kognitiv psykoterapeut, hade även en lektion om vad som händer i kroppen när människor – och alla däggdjur – reagerar på känslor och vi pratade mycket i gruppen om situationen när en hiv-positiv träffar en tänkbar framtida partner. När ska man berätta? Hur ska man berätta? Vad kan hända?

Under eftermiddagen delades vi upp i två grupper. Grupperna fick växelvis delta i en kreativ färg och formverkstad och en samtalsstund. Under samtalstunden fick vi berätta om sig själva, det vi kände att vi ville dela med oss. Att höra andra berätta gav perspektiv på vår egen historia. Det var skratt och gråt, och mycket värme och kärlek.

Under utvärderingen framkom det att alla var glada för att de hade kommit och att flera hade varit tveksamma till att delta, in i det sista. För några, som har levt med hiv länge, var det första kontakten med andra i samma situation.

Vi bytte kontaktuppgifter med varandra och trots vi var en mycket brokig skara människor, i blandade åldrar och livssituationer, kände vi en stark gemenskap och vi hade otroligt roligt. Tankarna gick vemodigt till alla som fått inbjudan, men inte vågat anmäla sig.

Skrivet av en deltagare

 

 Noaks Ark Göteborg &
Västra Götaland

För närvarande drivs verksamheten i Västra Götaland av Riksförbundet Noaks Ark. Vid frågor kontakta kanslichef Jukka Aminoff på 08-800 46 16 eller mejla på jukka.aminoff(at)noaksark.org 

 


Noakr Ark Direkt 020-78 44 40


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

pil Pp-presentation "Det aktuella forsningsläget kring hiv" av Magnus Gisslén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org