webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Nu satsar Noaks Ark Syd på Våga vara!

Noaks Ark Syd har sedan 2010, tack vare stöd från olika stiftelser och fonder, under samlingsnamnet Våga vara arbetat för att lyfta sociala behov hos barnfamiljer som på ett eller annat sätt lever med hiv. Inom Våga vara har Noaks Ark Syd arbetat för att förbättra den sociala situationen för barn och unga som lever med hiv. Syftet har varit ökad livskvalitet och förbättrad livssituation för målgruppen, bland annat genom bra kompisrelationer och delaktighet i trygga och utvecklande aktiviteter. Föreningen har genomfört olika sociala aktiviteter med ambitionen att stärka barn och ungas självförtroende och identitet. Bland annat har föreningen anordnat sommarläger där barn och föräldrar kan umgås och träffa andra i samma situation.

Under arbetet med Våga vara och i nära kontakt med barn, unga och deras familjer, har Noaks Ark Syd identifierat ett behov av att arbeta mer metodiskt och långsiktigt med målgruppen. Genom finansiering från Arvsfonden kan nu Noaks Ark Syd utveckla och utvidga aktiviteterna inom Våga vara till ett 3-årigt projekt. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målgrupp för Våga vara är barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv. Det innebär barn och unga som själva har hiv eller som har föräldrar, syskon eller närstående som har sjukdomen.

Det övergripande målet med projektet är att öka livskvaliteten och förbättra livssituationen för barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv. Inledningsvis avgränsas projektet till Skåne.

Projektet vill bidra till att barn, unga och föräldrar upplever en vinna/vinna situation genom deltagande. Det är viktigt att bryta isoleringen och därmed få möjlighet att stärka familjernas identitet och självförtroende. Kunskapstillförsel är avgörande för detta. Kunskap är styrka och speciellt kunskap om sig själv. Nyckelord är öppenhet och respekt.

Vill du veta mer om Våga vara, komma med förslag eller ingå i Våga varas referensgrupp där det finns möjlighet att påverka utformningen av projektet, kontakta Cecilia Widgren på info.syd[at]noaksark.org. Du kan också nå oss på telefon 040-611 52 15.pil Stöd vårt arbete

Arvsfonden

hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org