webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Projekt som Noaks Ark Syd driver
- för olika målgrupper som berörs av hiv


 

Projekt Diaspora

Projekt Diaspora är ett tvåårigt projekt som syftar till att förmedla information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge. Projektet finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Följ oss på Facebook
Läs mer om projektet


 

Empowerment

Empowerment är ett projekt som riktar sig till personer som lever med hiv. Syftet är att stärka individen till att förbättra sin livssituation. Inom empowerment som metod ingår att det är målgruppen som själva formulerar sina utmaningar, möjligheter och förutsättningar och att resurser tillgängliggörs för att möta dessa. I praktiken innebär detta sociala aktiviteter, individuella stödsamtal samt stöd vid kontakt med andra organisationer eller myndigheter. Vill du veta mer om Empowerment får du gärna emaila: christopher.aqurette(at)noaksark.orgProjekt Nadhir

Nadhir är ett projekt inom Noaks Ark Syd som riktar sig till utlandsfödda 
personer som identifierar sig som män och som har sex med andra män.
Projekt omfattar en referensgrupp på tio personer med olika bakgrund, ålder och migrationsprocess. Referensgruppen planerar målgruppsinriktade insatser samt sociala aktiviteter och temaforum för män där det diskuteras kring sex och samlevnad och sexuella rättigheter.
Vill du veta mer om Projekt Nadhir emaila oss gärna på baha.atieh(at)noaksark.org


 

Att möta migranter ur ett hälso- och hivperspektiv

Sedan 1998 bedriver föreningen information och stöd riktat till migranter med syftet att öka kunskapen om hiv, öka tillgången till hivtestning och stödja hivpositiva migranter. Vi samarbetar med Migrationsverket och SFI skolor i Skåne med information om sexuell hälsa och sexuell utsatthet.
Läs mer om projektet


 

Hiv-snabbtest

Föreningen erbjuder snabbtest för hiv genom drop-in en dag i veckan och tidsbokade besök. Testningen är gratis, anonym och syftar till att öka antalet personer som testar sig för hiv, speciellt svårnådda målgrupper, och att minska antalet personer som testar sig positivt för hiv i ett sent skede av infektionen. Testningen riktar sig i första hand till nyanlända i Sverige.
Läs mer om projektet


Avslutade projekt:

Våga Vara
Preventionsprojekt till utlandsresenärer
KBT för unga hivpositiva
Minskat risktagande hos missbrukare
KBT projektet vuxna hivpositiva
Skolhälsoprojekt
MSM projekt

 

 

2017-08-07

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org