webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Birgitta Rydberg

Noaks Ark Stockholms ordförande

 

Birgitta Rydberg ordförand Noaks Ark StockholmTidigare landstingsrådet Birgitta Rydberg valdes på årsmötet den 23 mars 2015 till ny ordförande i Noaks Ark Stockholm.

Birgitta Rydberg har under sin politiska bana haft ansvar för bland annat folkhälsofrågor, psykiatri, beroendevård, jämlik vård, läkemedel, samt e-hälsa inom Stockholms läns landsting. Det var Birgitta som lade fram förslaget till beslut om HBT-policy till landstingsfullmäktige. Hon har även lagt fram förslagen om utökade insatser till injektionsmissbrukare och inrättandet av en mottagning för sprututbyten. Birgitta Rydberg har också en bakgrund yrkesmässigt inom sjukvården under många år som sjukgymnast vid en vårdcentral då hon samtidigt var fritidspolitiker.

Hon ser nu efter 38 år som politiker fram emot att lägga energi, engagemang och bidra med sin erfarenhet till Noaks Ark Stockholm.

Vad tänkte du när du fick förfrågan från valberedningen?

Jag blev glad över att Noaks Ark i Stockholm bedömde att jag kan bidra till att Noaks Ark ska kunna fortsätta vara ett viktigt stöd till medmänniskor och påverka allmänhetens attityder och kunskaper om hiv. De värderingar och den inriktning Noaks Ark står för delar jag helt. Engagemanget i en ideell verksamhet ger energi och jag hoppas jag kan bidra med min erfarenhet.

Hur ser du på Noaks Arks arbete idag?

Det engagemang och den stämning som finns på Eriksbergsgatan skapar en trygghet och en känsla av ro i storstadsbruset. Oavsett om man är orolig för att få hiv eller lever med hiv behöver man personer som förstår livssituationen och kan ta tid för att lyssna. Det gäller både möjligheten att träffa andra i samma situation och att få möjlighet att tala med anställda som har en professionell kunskap. Att Noaks Ark kan erbjuda stödverksamhet som inte är sjukvård är ett viktigt komplement till annan verksamhet i samhället.

Inom vilka områden av verksamheten ser du utvecklingsmöjligheter?

Både när det gäller MSM( män som har sex med män) och migranter tror jag att Noaks Ark kan vara en lättare väg in att våga testa sig. Nästan hälften som nydiagnosticeras med hiv är män som har sex med män. Testning och råd att skydda sig ska vara lätt att nå. Men också tidig diagnos och läkemedel för den som testas positivt. I en del kulturer är hiv så stigmatiserande att personer inte testar sig av rädsla att bli utstötta För en del är det fortfarande som en dödsdom för att man inte känner till att det finns läkemedel som dramatiskt förändrar såväl smittsamhet som risken att utveckla sjuklighet. Vi vet också att det för en del personer som smittats i sina hemländer kan innebära att de sent kommer till vården och därmed har utvecklat sjukdomssymptom som riskerar förkorta livet. Testverksamheten är professionell med sjuksköterskor och skulle det visa sig att en person är testad positiv så finns stödet redan på plats. Ingen ska överges och bara lämnas till infektionssjukvården.

Vad ser du för utmaningar i hivarbetet nu och framöver?

En stor utmaning ligger i att man inte längre talar så mycket om hiv. På sikt innebär det att kunskaperna i samhället minskas. God kunskap utan skrämselpropaganda är nödvändig för att fler ska skydda sin egen hälsa. Med de nya läkemedlen har många blåst faran över för att det nu går att förhindra utveckling av aids. Samtidigt kan konstateras när man följer statistiken för de senaste 15 åren att vi inte lyckats begränsa att nya personer smittas av hiv bland män som har sex med män. Även om vi ser en liten minskning just 2014 bland män som har sex med män finns en oroande ökning av sexuellt överförda sjukdomar inom denna grupp. Hur ska vi påverka inställningen att skydda sig? Samtidiga infektioner i gonorré och syfilis ökar risken att bli smittad av hiv. Därför är det viktigt med lätttillgänglig testning för att kunna ge behandling mot andra sexuellt överförbara infektioner
.
Vidare är en utmaning att nå fler med utomeuropeisk bakgrund från länder med högre andel hivpositiva. Här finns både språk- och kulturbarriärer. Vi har också personer från Europa från länder med högre andel hivpositiva som inte nås med testning och information. Jag tror att Noaks Ark skulle kunna göra mer inom detta område förutsatt att vi får finansiering från Stockholm stad och landstinget. Nivån på statsbidraget till de tre storstäderna, hiv/aids-anslaget, har legat oförändrad i 10 år. Det har även delvis ändrat inriktning vilket försvårar att bedriva permanent verksamhet. Vi måste påverka Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten att bidraget behålls och utökas.

Vad är det som driver dig i ditt föreningsengagemang?

Det som driver mig att arbeta ideellt är att det finns ett engagemang som jag delar med andra om att vi kan hjälpas åt att stödja medmänniskor som behöver vår tid och vår kunskap. Det ger också mig tillbaka när jag får arbeta tillsammans med andra som också tycker att de frågor som Noaks Ark arbetar med är viktiga. En organisation som drivs med värderingar som jag också står bakom känns meningsfullt att arbeta i. Alla människors lika värde men också att alla är unika individer som var och en behöver stöd på sitt sätt. Rätten att vara den man är utan att bli diskriminerad - det är viktigt! Jag hoppas att min erfarenhet, mina kunskaper och mina samhällskontakter ska kunna vara bra för Noaks Arks verksamhet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pil Pressbild Birgitta Rydberg

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org