webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Åsikter, policyer och remissyttranden

 

Sprututbytespolicy

Noaks Ark har sedan slutet av 1980-talet förordat sprututbyte som metod för minskad smittspridning av blodburna sjukdomar såsom hiv och hepatiterna B och C. Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor.

dubbelpil Policyn i sin helhet 

 

  

Noakr Ark Direkt 020-78 44 40

Stöd vårt arbete mot hiv

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org