webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Nyheter från Noaks Ark

Arkiv

Margareta Böttiger tilldelades Guldarken

Riksförbundet Noaks Ark har instiftat en årlig utmärkelse, Guldarken, för förtjänstfulla insatser som bidragit till en begränsning av hiv och dess konsekvenser. Priset utdelades för första gången i samband med Noaks Ark Stockholms 30-årsfirande den 6 oktober 2016.

Guldarkens första pristagare var professor Margareta Böttiger, som var statsepidemiolog mellan åren 1976-93. Hennes pionjärinsatser var avgörande för att väcka hivfrågan inom sjukvården, bland beslutsfattare, medier och allmänheten.

2016-10-06

 

Hiv i Sverige: Siffrorna vänder inte nedåt

Den 9 juni publicerade Folkhälsomyndigheten siffor för antalet nya fall av hivinfektion i Sverige 2015. Det handlar om 450 nya fall, vilket är i stort sett på samma nivå som den senaste femårsperioden (455 fall i medeltal). Av de fall som rapporterats de senaste fem åren har mellan 15 procent och 25 procent varje år uppgett Sverige som smittland. Det som i sticker ut något i årets rapport är att antalet fall av hivöverföring där Sverige uppges som smittland ökade 2015 (84 fall) jämfört med 2014 (68 fall). Av de rapporterade fallen 2015 var en majoritet personer som fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige.

-Med tanke på de stora framgångar som gjorts genom enklare diagnostik och bättre farmakologisk behandling är det tråkigt att siffrorna fortfarande vägrar att vända nedåt, säger Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark, som arbetat med hiv sedan mitten av 80-talet. Hiv kan fortfarande inte botas och varje överföring av hiv resulterar i en livslång kronisk infektion. Men med lättillgänglig testning, tidigt insatt behandling samt god rådgivning och stöd kommer man långt. Dagens hivbehandling minskar dessutom smittsamheten till praktiskt taget noll, åtminstone vid sexuellt umgänge, avslutar Aminoff.

Jukka Aminoff nås på tel. 08-700 46 16

Länk till Folkhälsomyndighetens webb

2016-06-09


 

#NyheterOmHiv

Drönare används för hivtestning i avlägsna områden

Dåliga vägar och höga transportkostnader gör att drönare testas i Malawi för att förbättra tillgången till hivtestning för spädbarn.

Därför gör hiv så att kroppen åldras

Personer med hiv får förändringar i kroppen som motsvarar en fem års åldersökning. Nu har man hittat en möjlig orsak till dessa...

Fokus på Väst- och Centralafrika avgörande i den globala kampen mot hiv

Insatser för stoppa hiv snabbt måste utökas i Väst- och Centralafrika, annars kommer de globala målen att hejda hivepidemin till 2020 inte uppnås. Det menar Läkare Utan Gränser i en rapport som släpptes nyligen.

Förbättrat liv men även upplevt svek efter att ha berättat om sin hiv

Charlie Sheen om hur hans liv förbättrats sedan han berättade om sin sjukdom men även om hur han anser sig blivit sviken och utnyttjad pga av sin hivstatus.

2016-04-27


 

Noaks Ark söker nya medarbetare och volontärer

 Noaks Ark Stockholm söker projektkoordinator.

Noaks Ark Stockholm söker receptionist/ husvärd.

Noaks Ark Småland & Halland söker fler volontärer

2016-04-27


 

#NyheterOmHiv

Killar som har sex med killar får snabbsvar på hivtest

Skånes ungdomsmottagningar blir bland de första ungdomsmottagningarna i Sverige med att erbjuda snabbsvarstest för hiv. Sammanlagt handlar det om 13 mottagningar.

Ny studie: Antikroppar kan rädda tusentals från hiv

Att ge nyfödda en kraftig dos antikroppar kan förhoppningsvis förhindra att tusentals barn smittas av hiv.

Samordning av behandling för hivpatienter i Göteborg

Med start våren 2016 samordnas all kompetens, behandling och forskning inom hiv till Infektion vid Östra sjukhuset.

Hiv i Zambia

Från Monica Greens blogg och hennes besök i Lusaka i projekt som erbjuder mödravård för dem som har hiv. Monica är ordförande för "UN Women nationell kommitté i Sverige"

Läkemedelsbolaget GSK skippar patenten i några av de fattigaste       länderna

Nu ska det bli lättare för andra bolag att tillverka billigare versioner av till exempel hivmediciner i fattiga länderna.

2016-04-11


 

Noaks Ark Småland & Halland söker fler volontärer!

 

Vi söker nu fler personer till testmottagningen för hivtest med snabbsvar. Som volontär i testverksamheten engagerar du dig frivilligt som värd/värdinna! Ett volontärskap för Noaks Ark Småland & Halland ger dig utökade kunskaper om hiv och erfarenheter som kan vara en tillgång på arbetsmarknaden. Vi står för din utbildning om hiv/STI och ger dig handledning i ditt arbete hos oss.
För mer information eller vid intresse kontakta oss på: elli.mokus(at)noaksark.org alt ring 070-551 93 81.

 


 

 


#NyheterOmHiv v. 12


 Ny studie skriver om hiv-historien

Hivepidemin i USA började mycket tidigare än vad man hittills trott och dess början har inget alls att göra med Gaëtan Dugas, mer känd som..…
Dagens Medicin

 Zambia har fått en egen superhjälte

Zambia har fått en ny superhjälte som kämpar mot stigmatiseringen av Hiv-positiva personer - och visar upp sig på filmfestivalen BUFF i...
Källa: P4 Gotland - Sveriges Radio


 Han började skriva folks berättelser på hiv-internat i Kuba - P4 Malmöhus

I Kuba satt författaren Miguel Angel Fraga internerad med andra hivsmittade. 1997 kom han till Sverige i hopp om att få bromsmediciner. Nio.…
P4 Malmöhus - Sveriges Radio


 Två nya studier ger stöd för vaginalringen

Vaginalringen är den första långverkande behandlingen som minskat afrikanska kvinnors risk för hiv, enligt två randomiserade studier som...
Dagens Medicin

2016-03-21


 

 

Möte för personal inom hivtestningen på Noaks Ark

Måndagen den 7 mars träffades personal från samtliga Noaks Arks hivtestmottagningar för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker regelbundet och är en del av ett kvalitetssäkringssystem för denna del av verksamheten.

- Den som besöker någon av Noaks Arksföreningarnas mottagningar ska kunna lita på att få ett professionellt bemötande och att testerna utförs av personal med rätt kompetens och erfarenhet. Därför är det oerhört viktigt att ge denna möjlighet att ta till sig ny kunskap och utbyta erfarenheter, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Om hivtestning på Noaks Ark

2016-03-08


 

Nyheter om hiv vecka 3

 

Sämre sjukvård för homosexuella män

Vården missar insatser för män som har sex med män. De har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

– Vi tycker att det är särskilt oroande att personer som hivtestar sig på vårdcentraler inte uppfattar att de får några erbjudanden om ytterligare testning. Inte heller får de möjlighet till rådgivande samtal, säger Kristina Ingemarsdotter Persson.

Medicin förhindrar nya hiv-fall

Förebyggande behandling (PrEP) gör stor nytta för män som har sex med män och som löper stor risk att smittas av hiv. Det konstaterar en grupp en grupp forskare vid London School of Hygiene & Tropical Medicine i tidskriften Lancet.

Regionen vill informera flyktingar om säkrare sex

Region Halland har fått bidrag för att sprida information om sexuellt överförbara sjukdomar och säker sex. Pengarna ska bland annat användas till utbildningsinsatser för ensamkommande flyktingungdomar . Arbetet ska ske i samarbete med Noaks Ark Småland & Halland.

2016-01-22

 


 

Julfirande på Noaks Ark

 

Håll utkik här! Vi fyller på med aktiviteter allteftersom.


Noaks Ark Stockholm

21 dec    Lilla julafton  Från kl. 12.00 kan du komma och julpyssla egna julklappar. Vi serverar julgröt och skinkmacka från kl. 17.00. Kom, slå in dina paket, julpyssla och skapa egna rim.

23 dec   Jullunch  Enkel jullunch för dig som lever med hiv. Från kl. 12.00. Kom förbi, ta med en närstående.

24 dec    Julafton  Kom och fira traditionell jul och ät dig mätt med Noaks Ark på julafton 24/12 kl. 12-17. Varmt välkomna önskar Erica och Daniel!

Mer info: "På gång Noaks Ark Stockholm"

 

Noaks Ark Syd

16 dec   Våga vara - julaktivitet  Våga vara är ett projekt som riktar sig till barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv.

16 dec  Jullunch  Välkommen till oss på Barkgatan 11 i Malmö. Tid: 13.00.

Mer info: "På gång Noaks Ark Syd"


 

Noaks Ark i media inför och på internationella aidsdagen

 

"Alla har en skyldighet att söka kunskap"

-Jag ständigt beredd på att människor kan vända mig ryggen, säger Daniel på Noaks Ark Stockholms testmottagning. (Metro)

"Barn i familjer med hiv glöms bort i vården"

-Många föräldrar berättar inte att de har hiv för barnen, säger Anna Andersson på Noaks Ark Syd. (Helsingborgs Dagblad)

"Se människan, inte sjukdomen"

Farhad Khagani, Noaks Ark Småland & Halland om hur många som lever med hiv upplever sin situation (MyNewsDesk/1177)

"Forsatt stöd behövs"

-Behovet av sociala stödinsatser ökar, säger Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm. (Netdoktor)

Hivfallen ökar i Europa – men inte hos Noaks Ark

Inslag om testmottagningen i Växjö (P4 Kronoberg)

"Jag vill att det aldrig ska glömmas bort"

Det är mer än tjugo år sedan Jimmy dog i aids. Systern Agneta berättar om hur det var och om det stöd man fick från Noaks Ark. (Helsingsborgs Dagblad)

"Hivpositiva skattar överlag sin livskvalité som hög. Samtidigt är endast var fjärde person helt öppen med sin hivinfektion."

Debattartikel av Pernilla Berlin, ordförande Noaks Ark Syd, och professor Lars Plantin

 

2015-12-01


 

Hur är det att leva med hiv i Sverige idag?

 

På Internationella aidsdagen den 1 december presenteras rapporten
”Att leva med hiv i Sverige”, som är den första heltäckande studien där livskvaliten undersökts hos personer som lever med hiv. Lena Nilsson Schönnesson, ordförande i Riksförbundet Noaks Ark, med en lång karriär bakom sig både som forskare och kliniker i Sverige och USA, har bistått studien med sina expertkunskaper.

-Majoriteten av deltagarna skattade sin livskvalitet som relativt hög. Men studien visade också att bl.a. hopplöshetskänslor, självstigma, negativ förändring av sexlivet och oro för vad andra skall tycka om ens hivinfektion är kopplade till lägre skattad livskvalitet, säger Lena Nilsson Schönnesson.

Lena Nilsson Schönnesson menar att resultaten pekar på vikten av att fortsätta erbjuda personer som lever med hiv psykosocialt stöd i olika former men också på vikten av att öka kunskapen om och driva opinion kring vad det innebär att leva med hiv idag för att motverka fördomar i samhället.

-Riksförbundet Noaks Ark liksom andra ideella hivorganisationer spelar här en betydelsefull roll på såväl individuell som samhällelig nivå för att göra skillnad för personer som lever med hiv. Våra Noaks Ark-föreningar ute i landet utgör oaser där personer med hiv kan mötas i trygghet och få stöd i olika former, säger Lena Nilsson Schönnesson.

Presskontakter

Lena Nilsson Schönnesson, ordförande, 0570-77 00 79, lena.nilsson.schonnesson@noaksark.org
Per Jacoby, kommunikationsansvarig, 08-700 46 20, per.jacoby(at)noaksark.org
Jukka Aminoff, kanslichef, 08-700 46 16, jukka.aminoff(at)noaksark.org

Program 1 dec för Noaks Ark-föreningar: www.noaksark.org/aidsdagen

 

2015-11-30


 

Föreläsningar för flyktingar under november

Nyanlända är en viktig målgrupp för Noaks Ark och under november månad gjorde Ophelia Haanyama från Riksförbundet Noaks Ark tillsammans med Noaks Ark Syd besök på olika SFI-skolor. Bland annat har vi fått möjligheten att träffa många ensamkommande flyktingbarn.


Ophelia Haanyama besöker SFI Hörby


SFI Örkelljunga. Med på bilden även personal från Noaks Ark Syd

2015-11-24


 

Nyheter om hiv vecka 45


Hur är det att leva med hiv idag?

Förra veckan kom rapporten "Att leva med hiv i Sverige". Ligga med P3 har pratat med Simon som är 25 år och lever med hiv idag. (Källa: SR)

FDA godkänner nytt hivläkemedel

Ny behandling för hiv får grönt ljus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Läkemedlet innehåller en tidigare icke godkänd form av tenofovir, skriver FDA i ett pressmeddelande. Den nya formen ger lägre nivåer av läkemedlet i blodet men högre nivåer inom celler. Källa: Läkemedelsvärlden)

Vill öka kunskap om HIV

Just nu pågår en informationskampanj om hiv i Gävleborg. Malin Johansson blev diagnotiserad som HIV-positiv för sju år sedan efter att ha levt i missbruk.
– Det har varit så tyst om hiv och det finns många som inte vet hur det är att ha HIV idag eller om vilka framsteg medicinen tagit, säger Malin Johansson.

”Att leva med hiv” ny rapport från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny rapport, "Att leva med hiv", som har gjorts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat.

 

2015-11-13


 

Filmer om att leva med hiv

Folkhälsomyndigheten har till sin kampanj "Hiv idag" tagit fram tre filmer om att leva med hiv.

 

2015-11-12


 

Folkhälsomyndighetens kampanj drar igång

Idag den 2 nov hör Folkhälsomyndighetens hivkampanj för allmänheten igång. Målet är att alla ska göra en reality check: "Hiv idag är inte som igår". Syftet är att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

– Kunskapen om hiv behöver bli bättre. Att många väljer att inte vara öppna med sin hivinfektion av rädsla för omgivningens fördomar är mycket olyckligt, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör i pressmeddelandet.

Webbplats för kampanjen är: www.hividag.se

2015-11-02


Nyheter om hiv vecka 43

 Nya upptäckter kan bidra till botemedel mot hiv

Ett nyframtaget protein skulle kunna bidra till botemedel mot hivinfektion. (Läkemedelsvärlden)

Möjligt att utrota hiv på 15 år

Det är möjligt att utrota hiv-smitta och aids på 15 år, men då måste den vetenskapliga kunskap som finns tillämpas. Det menar två tungviktare inom kampen mot hiv. (Vetenskapsradion)

 Nya riktlinjer från WHO

Behandla alla och ge PrEP till hivnegativa personer med väsentlig hivrisk.
(Pressmeddelande från WHO)

 Kvinnor saknas i hivstudier

Trots att kvinnor utgör närmare hälften av världens hiv-smittade är de markant underrepresenterade i behandlingsstudier. (Läkemedelsvärlden)

2015-10-22


 

Nya riktlinjer från WHO -
behandla alla och ge PrEP till hivnegativa personer med väsentlig hivrisk

När man ska sätta in hivbehandling är något som genom åren diskuterats flitigt. Länge har rekommendationen varit att man gott kan vänta tills kroppen signalerar att viruset börjat påverka immunförsvaret negativt, vilket görs genom att mäta CD4-nivåer*. Noaks Ark har länge haft ståndpunkten att man ska sätta in behandling direkt efter diagnos, en riktlinje som också antogs av Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) år 2014. Att nu även WHO går ut med rekommendationen att antiviral behandling bör sättas in så tidigt som möjligt efter diagnos kan få stor betydelse för att stoppa den globala hivepidemin. Den nya rekommendationen är enligt WHO en följd av de senaste årens forskning som visar att de som tidigt får behandling lever längre och kan leva ett friskare liv med sin hiv och risken för att föra hiv vidare minimeras.

Förebyggande behandling
WHO rekommendera även att man erbjuder förebyggande antiviral behandling, så kallad Preexpositionsprofylax (PrEp), till hivnegativa personer med "väsentlig hivrisk". Man menar att det ska ses som en del i det förebyggande arbetet där hivtestning, stöd, rådgivning och tillgång till kondomer ingår. Denna rekommendation är inget nytt från WHO, men tidigare har den endast omfattat gruppen män som har sex med män (MSM). PrEP diskuteras i Sverige, men så långt som till en rekommendation har vi inte kommit.

* CD4-cellsnivån (CD4-tal) ger ett mått på graden av immundefekt. Denna nivå är den viktigaste markören på risken för utveckling av opportunistiska infektioner och i tidigare rekommendationer legat till grund för ställningstagande till när antiretroviral behandling ska startas.

Länkar:
Pressmeddelande WHO

Tidigare mediainslag om PrEP:

Hivmedicin för att undvika bli smittad (Studio Ett)
Friska män kan få hivmedicin (DN)

2015-10-01


 

Noaks Arks Rikskonferens 2015

Under helgen 18-19 september anordnade vi vår Rikskonferens, som är ett årligt tillfälle för förtroendevalda, anställda och volontärer inom Noaks Ark att träffas. Denna gång var den röda tråden hur vi inom Noaks Ark bäst förbereder oss på ett förmodat ökat tryck på våra föreningar när Folkhälsomyndighetens landsomfattande hivkampanj startar nu under hösten 2015. Kampanjen syftar till att motverka det stigma som fortfarande råder kring hiv och man vill göra detta genom att öka kunskapen och ändra attityder hos allmänheten.

2015-09-21


 

Öppen föreläsning på Skövde Pride - vad är internaliserad homofobi?

Öppet samtal och utbyte av tankar tillsammans med psykoterapeuterna Björn Malmquist och Ina Nyberg Gruffman, verksamma inom Noaks Ark.

Samhällets syn på HBTQ, såväl som på människor som lever med hiv kan omedvetet bli den enskildas bild. Ur ett hivpreventivt perspektiv är en negativ självbild mycket olycklig. Genom att stärka självkänslan kan mönstret brytas.

Under föreläsningen kommer du få ta del av rapporten HIV-KBT-MSM (Önver, Gräntz, Malmquist, 2014). Rapporten är resultatet av en studie som beskriver hur psykoterapi gett positiva förändringar för män som har sex med män, gällande deras hälsa med fokus på depression, självkänsla, riskbeteende, betydelsen av nära relationer och anknytning från det att de startat psykoterapin tills dess att de avslutat den.

När: onsdagen den 16e september, kl.12.15 – 13.00
Plats: Kulturiet, Kulturhuset, Trädgårdsgatan 9, Skövde
Läs mer på: www.skovdepride.se/program

Arrangör: Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland tillsammans med Skövde Pride

2015-09-15


 

Noaks Ark på studiebesök i London

Personal från Noaks Ark har varit i London för att besöka olika hivrelaterade verksamheter. Syftet med besöken har varit att dra lärdom och utbyta erfarenheter kring hivprevention och stödverksamhet.

Infection & Immunity, Barts Health NHS Trust
Bart Health driver sex sjukhus i London. Syftet med besöket var att få veta mer om den service man erbjuder patienter som lever med hiv.

Positive East
Positive East är en frivilligorganisation som i över 20 år har erbjudit liknande service den vi på Noaks Ark erbjuder, om än i betydligt större skala.  Man tar årligen emot fler än 10.000 människor för stöd och råd och verkar främst i östra London.

Positive East

Terence Higgins Trust Fund (THT)
THT blev Strobritanniens första organisation (1982) som bildades som svar på hivepidemien på 80-talet och är idag Europas största organisation till stöd för människor som lever med hiv. Man har ett trettiotal center över hela Storbritannien och erbjuder en rad verksamheter som hivtesting, rådgivning och stöd. THT besöktes under en heldag med syfte att få veta mer om deras verksamhete men främst för att diskutera nuvarande och framtida utmaningar i hivarbetet.

South London & Maudsley NHS Foundation Trust
På Maudsley Hospital är man bland annat specialiserade på att ta emot patienter som har svårt att bryta olika former av riskbeteenden. Syftet med besöket var att diskutera samverkan mellan offentlig sjukvård och frivilligorganisationer vad gäller stödverksamhet och rådgivning.  

2015-09-07


 

Invigning av hivtestmottagning i Linköping

Måndagen den 10 juni augusti invigde Noaks Ark Östergötland sin andra mottagning med snabbsvarstest för hiv. Sedan tidigare erbjuder föreningen hivtestning i Norrköping. Mottagningen i Linköping blir Noaks Arks totalt femte hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige och kommer med något undantag att ha öppet för drop-in varannan måndag. 17.30–19.30.

Adress: Platensgatan 10 (Ungdomsmottagningens lokaler)

Frågor
Rickard Eriksson, verksamhetsansvarig Noaks Ark Östergötland & Rickard Eriksson Noaks Ark ÖstergötlandÖrebro län
Tel: 011-443 37 00, rickard.eriksson@noaksark.org

 

Hivtestning på Noaks Ark
Förutom i Linköping kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö. Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning.

Mer info om hivtestning på Noaks Ark

 


 

Sommaren på Noaks Ark

Vi tar inte semester utan håller igång hela sommaren

Sommarkampanjen
Kampanjen, som startade i början av maj, forsätter fram till mitten av augusti.

Almedalen
Vi kommer finnas på plats i Almedalen där vi kommer fokusera på temat "Migranter och hiv". På plats kan du få vårt senaste nummer av Arket på just det temat.

AIDS Impact 2015 (28-31 juli)
Vi kommer finnas på plats i Amsterdam där vi bl.a. presenterar en rapport (HIV-KBT-MSM, Björn Malmquist, Stina Gräntz, Önver Cetrez). Vi deltar även under programpunkten: Women living with HIV - "things could have gone better in terms of care received" (Ophelia Haanyama, Noaks Ark).

Hivtestning
Se våra respektive mottagningar för öppettider under sommaren.

Noaks Ark-föreningar
Se respektive förenings hemsida för öppettider och aktiviteter under sommaren.

2015-06-23


 

Noaks Ark presenterar rapport på på AIDS Impact-konferensen 28-31 juli i Amsterdam

Rapporten är en systematisk genomlysning av den koginitiva hiv kbtpsykoterapibehandlingen för män som har sex med män vid Noaks Ark Stockholm. Avsikten med rapporten är att kartlägga förändringar i patienternas hälsa med fokus på depression, självkänsla och riskbeteende. Resultaten
visar att det skett en signifikant minskning i depressionsnivå mätt från starten tills dess att terapin avlutats. Det har också skett en signifikant förbättring av självkänsla och en minskad, negativ självbild. Resultatet visar också tydligt på ett minskat sexuellt risktagande
bland patienterna efter avslutad behandling.

-Resultaten bekräftar att vårt sätt att arbeta är viktigt för att förebygga hiv inom MSM-gruppen. Det känns viktigt och roligt för oss att kunna dela med oss av våra erfarenheter till kollegor internationellt, säger leg. psykoterapeut Björn Malmquist, på Noaks Ark Stockholm.

Länk till Aids Impact-konferensen i Amsterdam

2015-05-21


 

Sommarkampanjen 2015 är igång

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör många människor. Uppmärksamheten i media är dock låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Till exempel känner inte många till den extremt låga smittsamheten vid behandlad hiv. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår kampanj vill ändra på och vi kommer därför under våren och sommaren besöka ett stort antal städer i Sverige.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen.

noaks ark hiv sommarkampanj
Jeanne Masimango informerar på SFI-skola i Umeå (2014)

Mer info om sommarkampanjen

2015-05-08


 

Hiv- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv

Sedan januari har högskolekursen "Hiv- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv" pågått på Noaks Ark. Kursen är ett samarbete mellan Noaks Ark och Karolinska Institutet. I onsdags var det "examensdags".

Hiv ur ett internationellt perspektiv


Målet med kursen (7,5 hp) är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot.

Länk till kursens hemsida

2015-04-07


 

Birgitta Rydberg ny ordförande i Noaks Ark Stockholm

Tidigare landstingsrådet Birgitta Rydberg har valts till ny ordförande i Noaks Ark Stockholm. Hon efterträder läkaren Bernhard Grewin. Efter 38 år som landstingspolitiker ser Birgitta Rydberg nu fram emot att lägga energi, engagemang och bidra med sin erfarenhet till det hon ser som en viktig frivilligorganisation.

Birgitta Rydberg har under sin politiska bana haft ansvar för bland annat folkhälsofrågor, psykiatri, beroendevård, jämlik vård, läkemedel, samt e-hälsa inom Stockholms läns landsting. Det var Birgitta som lade fram förslaget till beslut om HBT-policy till landstingsfullmäktige. Hon har även lagt fram förslagen om utökade insatser till injektionsmissbrukare och inrättandet av en mottagning för sprututbyten. Birgitta Rydberg har också en bakgrund yrkesmässigt inom sjukvården under många år som sjukgymnast vid en vårdcentral då hon samtidigt var fritidspolitiker.

Hon ser nu efter 38 år som politiker fram emot att lägga energi, engagemang och bidra med sin erfarenhet till Noaks Ark Stockholm.

Vad tänkte du när du fick förfrågan från valberedningen?

Jag blev glad över att Noaks Ark i Stockholm bedömde att jag kan bidra till att Noaks Ark ska kunna fortsätta vara ett viktigt stöd till medmänniskor och påverka allmänhetens attityder och kunskaper om hiv. De värderingar och den inriktning Noaks Ark står för delar jag helt. Engagemanget i en ideell verksamhet ger energi och jag hoppas jag kan bidra med min erfarenhet.

Intervju med Birgitta Rydberg om hennes nya roll som ordförande i Noaks Ark Stockholm

Birgitta Rydberg

2015-03-31


 

HIV - KBT - MSM

En systematisk genomlysning av den koginitiva psykoterapibehandlingen för män som har sex med män vid Noaks Ark Stockholm

Att vara homosexuell innebär ofta tidiga erfarenheter av utanförskap som kan leda till låg självkänsla och en
negativ självbild. När man känner sig mindre värd och annorlunda från början bortser man ofta från sina egna känslomässiga behov. Detta kan leda till ett ökat sexuellt risktagande.

Avsikten med rapporten är att kartlägga förändringar i patienternas hälsa med fokus på depression, självkänsla och riskbeteende. Resultaten visar att det skett en signifikant minskning i depressionsnivå mätt från starten tills dess att terapin avlutats. Det har också skett en signifikant förbättring av självkänsla och en minskad, negativ självbild. Resultatet visar också tydligt på ett minskat sexuellt risktagande bland patienterna efter avslutad behandling.

-Resultaten bekräftar att vårt sätt att arbeta är viktigt för att förebygga hiv inom MSM-gruppen, säger Björn Malmquist, psykterapeut på Noaks Ark Stockholm.

 

Rapporten presenteras på en heldagskonferens den 3 dec i Stockholm arrangerad av LAFA: Hiv och hälsa bland män som har sex med män (MSM)

På konferensen presenteras hivläget och utmaningar i preventionsarbetet riktat till MSM i Stockholm. Konferensen vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän, representanter för hälso- och sjukvården, ideella organisationer samt privata aktörer och media.

Noaks Ark deltar i två paneler:
Hivtestning – hur fungerar det idag?
Hur ser preventionen för MSM ut idag och vilka är utmaningarna?

Länk till program för konferensen

Relaterat material hivprevention bland MSM
Debattartikel i SvD: Stora brister i det förebyggande arbetet mot hiv

 


Musikhjälpen 2014

Vilken fantastisk vecka! Över 30 miljoner insamlade och rekord i antal engagemang. Ophelia Haanyama från Noaks Ark var på plats i Uppsala.

- Sedan jag fick mitt hivpositiva besked 1991 har jag aldrig sett en stor kampanj om hiv som riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna. Men nu: ÄNTLIGEN! Det känns fantastiskt! ‪#‎mh14‬

 Gå till inlägg på Facebook (Musikhjälpen)

2016-11-21

 


 

 

Riksförbundet deltar i panelsamtal på Karolinska Institutet på Världsaidsdagen 1 dec

Länk till Live-streaming 13.00 (eng.)

Rubrik: “Infectious ideas: HIV/AIDS researchers as activists?”

Kommer den framgångsrika hivforskningen till verklig nytta för de 35 miljoner som lever med hiv idag? Måste forskarna ha närmare kontakt med gräsrötter och aktivister för att kunna nyttomaximera forskningen? Eller riskerar det objektiviteten? Så ungefär kan man beskriva en pågående diskussion inom hivområdet som dagens seminarium och panelsamtal På Karolinska Institutet har som utgångspunkt. Från Noaks Ark deltar Ophelia Haanyama. Seminariet hålls på engelska.

BESKRIVNING
Should researchers devote all their time to research, or should they also engage in political and practical issues? Do they have to be activists themselves in order for their research to be of use, or does is there a risk of losing their objectivity?

PROGRAM
Tal av: Dr. Kent Buse, Director of Strategic Planning and Special Advisor to the Executive Director at UNAIDS

PANELDISKUSSION MED:
Dr. Anders Nordström, ambassadör för global hälsa; Ophelia Haanyama, Noaks Ark; professor Anna Mia Ekström,Institutionen för folkhälsovetenskap åp Karolinska Institutet; Professor Kristina Broliden, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Dr. Joshua Kimani, University of Manitoba field office in Kenya

Målgrupp för evenemanget är forskare, aktivister och beslutsfattare. Seminariet hålls på engelska.
Tid: 13.00

Länk till KI
Länk till fullständig beskrivning av evenemanget

 


Extra öppet på Noaks Arks testmottagningar under "Europeiska hivtestningsveckan"

Målet med European HIV Testing Week är att göra fler människor medvetna om sin hivstatus och minska antalet sena hivdiagnoser.

Noaks Ark Småland & Halland har följande öppettider med drop-in under veckan:
Må 24 nov 17-20 (ordinarie drop-in tid)
Ti   25 nov 17-18
On 26 nov 17-18
To  27 nov 17-18
Adress: Kungsgatan 15 B, Växjö
Länk till testmottagningen Europeiska hivtestningsveckan

Noaks Ark Syd har följande öppettider med drop-in under veckan:
Fr  21 nov 9-11             
Må 24 nov 15-17 
Ti   25 nov 15-17  
On 26 nov 17-19 (ordinarie drop-in tid) 
To  27 nov15-17
Fr   28 nov 9-11
Adress: Barkgatan 11, Malmö
Länk till testmottagningen

Noaks Ark Stockholm har drop-in som vanligt onsdag 15-18. Därutöver öppet hela veckan med tidsbeställning på 020-78 44 40.
Adress: Birger Jarlsgatan 58 (drop-in); Eriksbergsgatan 46 (tidsbeställning)
Länk till testmottagningen

Noaks Ark Östergötland & Örebro har drop-in som vanligt onsdag 17.30-19.30.
Adress: Teatergatan 3, Norrköping
Länk till testmottagningen 

Noaks Ark Stockholm blir förmånstagare för World Aids Day Galan 2014

Peter Englund (WAD-galan), Shirley Clamp, Sofia Wistam. Foto: Cawa media

-Vi är oerhört glada och stolta över att ha blivit utsedda till 2014 års förmånstagare för World Aids Day Galan. Det känns som ett erkännande för allt arbete och engagemang våra anställda och volontärer lägger ner för människor som lever med hiv och deras närstående, säger Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

-Med hjälp av tillskottet kommer vi kunna nå ännu fler unga som lever med hiv i Stockholm och erbjuda dem ännu fler möjligheter att träffa andra i samma situation. För den enskilde kan detta få stor betydelse för livskvalitet och välbefinnande, säger Jukka vidare.

Om galan
Galan blir i år på Rival vid Mariatorget och bland artisterna finns Shirley Clamp, som sjunger årets WAD-låt "Din Vinge till förmån för galan och Peter Jöback. Biljetter finns i olika prisklasser, med eller utan buffé.

Samarbete med Lauritz auktionsverk
Privatpersoner och företag kan skänka prylar till ett värde av ett tusen kronor och uppåt. Lauritz sköter försäljningen och pengarna går till årets förmånstagare.

World Aids Day Galan 2014


 

Kick-off inför World Aids Day Galan 2014 med artistsläpp

World Aids Day Galan, Noaks Ark och Hairdressera against AIDS samarbetar inför och på själva galan den 1 dec. Måndag den 27 okt hade vi ett första gemensamt evenemang, en kick-off i Noaks Arks lokaler på Eriksbergsgatan 46. ett hundratal gäster var på plats.


Shirley Clamp uppträdde live för första gången med sin låt
"Din Vinge", som är årets låt till förmån för World Aids Day Galan.
Text: Peter Englund, musik: Erik Linder.
Finns på Spotify: Shirley Clamp – Din vinge

Artister på World Aids Day Galan 2014 presenterades:

Shirley Clamp
Peter Jöback
Ann-Louise Hanson
Timoteij
Erik Linder
Trollkarlen Axel och hans cellist Sabina
Cirkus Cirkör
Three D
Arte Diem
Diamond Dogs
Originalensemblen från musikalen RENT på Göta Lejon


Hiv i fokus på Zambias nationaldag

 

Noaks Ark samverkar sedan länge med afrikanska ambassader i Stockholm för att nå ut med information om hiv och hivtestning till deras medborgare som befinner sig i Sverige.

Nu på lördag den 25 nov firar Zambia 50 år av självständighet med stor fest på ambassaden i Stockholm. Förutom festmiddag och levande musikkommer information om hiv utgöra en stor del av dagens program. På gästlistan finns bland annat tjänstemän från ett femtonal andra, afrikanska ambassader.

- Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in. Det som är viktigt att nå ut med är att oavsett anledning man befinner sig i Sverige så är testning, vård och behandling gratis. Man kan alltid vara anonym och ett eventuellt positivt testbesked kan inte påverka beslut om uppehållstillstånd, säger Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Ophelia Haanyama senior rådgivare på Noaks Ark är själv född och uppvuxen i Zambia. Hon fick sin hivdiagnos som 22-åring i samband med en graviditet, efter flytten till Sverige.

-Hade jag inte blivit gravid och erbjuden ett hivtest av barnmorskan vet jag inte hur lång tid det hade dröjt med att upptäcka att jag hade hiv. Kanske hade jag inte levt idag. När du kommer till Sverige är ju det första du Ophelia Haanyamagör inte att ringa till vården för ett hivtest. Du har annat att tänka på. Vi måste bli bättre i Sverige att nå ut med information om hiv och hivtestning, särskilt till dem som av olika skäl inte nås via samhällets vanliga kanaler. Hon fortsätter:

-Denna typ av tillställningar är ett bra tillfälle att knyta kontakter. Ambassaderna har en viktig roll
i att sprida denna information vidare till grupper som vi normalt har svårt att nå, säger Ophelia.

Ambassaden och Noaks Ark har till detta tillfälle bjudit in professor Magnus Gisslén, en av Sveriges främsta hivexperter för att hålla en presentation. Ett anförande kommer även hållas av Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

2014-10-22


 

Noaks Ark ökar medvetenheten om hiv/AIDS hos personalen på ECDC

Ophelia Haanyama, senior rådgivare på Noaks Ark, är en av två Ophelia Haanyamagästtalare på ett internt seminarium för att öka medvetenheten om hiv/AIDS bland personalen på Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).
Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter av
att leva med hiv och även delta i en efterföljande panel. Seminariet är del av en serie där olika hälsofrågor /sjukdomar kommer stå i fokus. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten hos anställda på ECDC, även med tanke på att alla anställda vid den europeiska myndigheten inte har hälsobakgrund. Den andra gästtalaren är Tom Hayes, en av Storbritanniens mest kända och starkaste röster i arbetet för att motverka stigmatisering och diskriminering av människor som lever med hiv.

Seminariet är intern och för personalen på ECDC. För mer information kontakta Ophelia Haanyama på 08-700 46 70 alt. ophelia.haanyama(at)noaksark.org.

ECDC är en myndighet inom Europeiska unionen som har som mål att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. ECDC:s uppdrag är att identifiera, bedöma och informera om de hot mot människors hälsa som utgörs av smittsamma sjukdomar. För att klara detta samarbetar ECDC med smittskyddsorgan över hela Europa för att stärka och utveckla övervakning och tidiga varningssystem för infektioner.

2014-10-23


Utbildning VT 2015, 7,5 hp

"HIV- MED INDIVIDEN I FOKUS UR ETT GLOBALT PERSPEKTIV"

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation. Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot.

Studietakt:50%
Högskolepoäng: 7,5
Grundläggande behörighet
Anmälan sen 15 okt

Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Noaks Ark och ges i våra lokaler på Eriksbergsgatan 46, Stockholm, en kväll i veckan.

Mer info och anmälan

pil Kursens hemsida
pil Direkt till antagningen

pil Om kursen på våra utbildningssidor

2014-10-01


 

Träffar i Norr

Noaks Ark Norra Norrland ordnar träffar för hivpositiva män och kvinnor som bor i Norrbotten respektive Västerbotten. Träffarna är på lördagar i Luleå och Umeå och i Umeå även på onsdagkvällar. Träffarna är en möjlighet att träffa andra i samma situation för gemenskap och stöd. Även närstående är välkomna.

pil Mer info om träffarna i Luleå och Umeå
pil Gå till våra föreningars sidor för att kolla vad som är på gång närmast dig


Träffar i Syd

Noaks Ark Syd anordnar träffar för hivpositiva och närstående på torsdagar i Malmö och Helsingborg. Träffarna är en möjlighet att träffa andra i samma situation, prata och göra saker tillsammans.

pil Mer info om träffarna i Malmö och Helsingborg
pil Gå till våra föreningars sidor för att kolla vad som är på gång närmast dig


Måndagsträffar med fika i Göteborg

Måndagar mellan klockan 17.00-20.00 från och med 1 september är du som är intresserad av Noaks Arks verksamhet i Västra Götaland välkommen att droppa in på en fika. Vi träffas i Sensus lokaler på Södra Hamngatan 29 i Göteborg.

Välkommen!

pil Mer info om måndagsfika på Noaks Ark i Göteborg
pil Gå till våra föreningars sidor för att kolla vad som är på gång närmast dig


 

Familjeresa till Kolmården 7-8 aug

Ett femtiotal barn och vuxna följde med på den numera årliga resan till Kolmården. I år riktade vi oss till familjer från Stockholms- samt Östergötlands- och Örebro län som lever med hivproblematiken.

pil Läs mer och se bilder från familjeresan till Kolmården


 

Invigning av hivtestmottagning i Norrköping

Onsdagen den 11 juni kl 18.00-20.00 invigde Noaks Ark Östergötland en ny mottagning med snabbsvarstest för hiv. Mottagningen i Norrköping blir Noaks Arks fjärde hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige och kommer att ha öppet för drop-in på onsdagar 17.30–19.30 med start 25 juni. Adressen är Teatergatan 3, vid Stadsteatern.

Frågor
Rickard Eriksson, verksamhetsansvarig Noaks Ark Östergötland & Örebro län
Tel: 070-444 58 43, rickard.eriksson@noaksark.org

Hivtestning på Noaks Ark
Förutom i Norrköping (fr.o.m. 25 juni) kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark Stockholm, Noaks Ark Syd i Malmö och Noaks Ark Småland & Halland (mottagning i Växjö). Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning.

Hvitest Noaks Ark NorrköpingHivtest NorrköpingHivtest Noaks Ark Norrköping

pil Hivtestmottagningen på Noaks Ark Östergötland & Örebro län

pil Om invigningen i Norrköpings tidningar

2014-06-12


 

Noaks Ark Östergötland startar hivtestning i Norrköping

 

Onsdagen den 11 juni kl 18.00-20.00 inviger Noaks Ark Östergötland en ny mottagning med snabbsvarstest för hiv. Mottagningen kommer ligga i föreningens lokaler på Teatergatan 3 i Norrköping och blir Noaks Arks fjärde hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige. Öppettider blir drop-in på onsdagar mellan kl. 17.30–19.30 med start 25 juni.

Noaks Ark Östergötland bedriver ett omfattande arbete för att förebygga hiv som bland annat innefattar psykosocialt stöd, telefonrådgivning och information och utbildning. Genom att erbjuda ett lättillgängligt hivtest hoppas vi bidra till att fler personer testar sig och att vi kan upptäcka hiv tidigt.

- Vi tror att vi på ett bra sätt kommer att nå ut till migranter, intravenösa missbrukare, män som har sex med män och även till dem som inte nås av information om möjligheten att testa sig gratis och anonymt i Sverige, säger Rickard Eriksson som är verksamhetsansvarig på Noaks Ark Östergötland och som också är en av dem som bemanna mottagningen.

Tidig upptäckt av hiv är viktig av flera anledningar. Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittotillfället vilket innebär att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att föra hiv vidare till andra. En sen upptäckt medför även att man kan ha sjukdomssymptom utan att få rätt vård och behandling.

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt finns det risk att man avstår eller väntar. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester, men det är få mottagningar som erbjuder det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt att ha öppet kvällstid, säger Rickard vidare.

Testet är anonymt och resultatet meddelas inom 15 minuter. Snabbsvarstestteamet utgörs av professionell personal, sjuksköterskor, terapeuter och barnmorskor. Personalen är specialutbildad och omfattas av sekretess. I samband med testningen ges även rådgivning och information. Om testresultatet blir positivt, d.v.s. att antikroppar mot hiv i blodet kan påvisas, är det ett preliminärt svar. Ett ytterligare test måste då tas och analyseras på laboratorium. Noaks Ark hjälper då patienten till infektionskliniken och erbjuder fortsatt kontakt.

Obs! Ingen testning kommer utföras under invigningen den 11 juni.

Frågor
Rickard Eriksson, verksamhetsansvarig Noaks Ark Östergötland & Örebro län
Tel: 070-444 58 43, rickard.eriksson@noaksark.org

pil Till pressmeddelande

Hivtestning på Noaks Ark
Förutom i Norrköping (fr.o.m. 25 juni) kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark Stockholm, Noaks Ark Syd i Malmö och Noaks Ark Småland & Halland (mottagning i Växjö). Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning. För mer info: www.noaksark.org/hivtest

2014-06-04


 

Invigning av hivtestmottagning i Växjö


Fredagen den 9 maj invigde Noaks Ark Småland och Halland sin hivtestmottagning i Växjö. Många var på plats och första person ut att testa sig var föreningens ordförande Suzana Mocevic.

Mottagningen i Växjö blir Noaks Arks tredje hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige och kommer att ha öppet för drop-in på måndagar mellan kl. 17.00–20.00.

Växjö Pride
För första gången anordnas Växjö Pride. Samtidigt med invigningen förberedde även föreningen sitt deltagande här, bland annat ett infotält centralt i stan.

hivtest Växjö Noaks Arkhivtest Växjö Noaks Ark

hivtest Växjö Noaks Arknoaks ark på pride växjö

pil Hivtestmottagning Noaks Ark Småland och Halland
pil Pressmeddelande

Media
P4 Kronoberg
pil länk Drop in för de som vill testa sig för hiv
TV 4 Nyheterna Växjö
pil länk Snabba hivtester på ny mottagning

2014-05-13


 

Kommer vi kunna bota hiv?
Välbesökt seminarium med professor Magnus Gisslén

Noaks Ark Göteborg/Västra Götaland arrangerade tisdagen den 6 maj seminarium och rundabordssamtal i Göteborg. Närmare 50 personer kom för att höra professor Magnus Gisslén, Östra sjukhuset, berätta om de senaste rönen inom hivforskningen. Främst med inriktning på effektiva behandlingar och om det i framtiden kan gå att bota hiv. I en pågående europeisk studie ingår 1 100 par där den ene är hivpositiv och under behandling. Efter en sammanräknad tid av 894 år har ännu ingen av de hivnegativa i paren blivit smittad. Efter seminariet följde ett rundabordssamtal med aktörer inom hivområdet.

pil Läs mer

2014-05-09


 

Noaks Ark Småland & Halland startar hivtestning med snabbsvar i Växjö


Fredag den 9 maj kl 15.00 - 17.00 inviger vi vår nya mottagning med snabbsvarstest för hiv - välkommen att uppmärksamma detta med oss! Mottagningen i Växjö blir Noaks Arks tredje hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige och kommer att ha öppet för drop-in på måndagar mellan kl. 17.00–20.00 med start 12 maj.

- Vi hoppas och tror att vi kommer att nå ut till målgrupper som annars kanske inte hade testat sig och även till dem som inte nås av information om möjligheten att testa sig gratis och anonymt i Sverige, säger Elli Mokus som är verksamhetschef på Noaks Ark Småland & Halland och en av dem som kommer bemanna mottagningen.

Tidig upptäckt av hiv är viktig av flera anledningar. Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället vilket innebär att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att föra hiv vidare till andra. Sen upptäckt medför även att för många går omkring med sjukdomssymptom under längre perioder utan att få rätt vård och behandling.

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt att få till det i det vardagliga livet avstår eller väntar man med att gå och testa sig. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester men det är få mottagningar som kan erbjuda det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt en sen öppningstid, säger Elli

Testningen är anonym och resultatet meddelas inom 15 minuter. Snabbsvarstestteamet utgörs av professionell personal, sjuksköterskor, terapeuter, sexolog och barnmorska. Personalen är specialutbildad och omfattas av sekretess. I samband med testningen ges även rådgivning och information.

OBS! Ingen testning på invigningsdagen den 9 maj.

pil Klicka här för att komma till hemsidan för Noaks Ark Småland och Halland
pil Pressmeddelande

Media
P4 Kronoberg
pil länk Drop in för de som vill testa sig för hiv
TV 4 Nyheterna Växjö
pil länk Snabba hivtester på ny mottagning

2014-05-09


 

Internationellt när parlamentariker besökte
Noaks Ark

Parlamentariker från ett flertal länder tog tillfället i akt att besöka Noaks Ark Stockholm när Sverige i dagarna står värd för en internationell parlamentarikerkonferens om uppföljningen av FN:s befolkningskonferens, ICPD:s, handlingsplan. Det är 20 år sedan handlingsplanen togs fram i syfte att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i världen.

Åhörarna lyssnade intresserade på när vi berättade om hur vi arbetar idag jämfört med tiden innan bromsmedicinerna och hur utvecklingen när det gäller hiv/aids sett ut i Sverige. Efter den korta presentation var frågorna många och vi kom att samtala främst om testning, vikten av tidig diagnos och behandling och framtida utmaningar. Allt i ett jämförande perspektiv med Sverige som utgångspunkt. Det som var tydligt och det där det fanns en bred samsyn var att hiv idag ses som en kronisk och behandlingsbar sjukdom men att tillgång till behandling ser olika ut. Deltagarna kom från: Moldavien, Tonga, Irakiska Kurdistan, USA, Österrike, Zimbabwe, Nepal, Sierra Leone, Moçambique och Azerbajdzjan.

ICPD uppföljning parlamentariker på besök på hivorganisationen Noaks Ark

2014-04-23


 

Hivpositivas livssituation undersöks i nationell studie

Sedan i början av december pågår ”Att leva med hiv”-studien som är den första stora svenska undersökningen som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag. Målet är att var femte hivpositiv i Sveige ska delta i enkätundersökningen som görs vid ett ordinarie läkarbesök vid infektionskliniken. Frågorna handlar om vad som påverkar livskvaliteten och om det finns svårigheter i livet associerade med hiv. Studieenkäten har översatts till nio olika språk förutom svenska och är helt frivillig och helt anonym. Frågorna handlar om den personliga hälsan, både fysiskt och mentalt, hur man uppfattar att samhället ser på hivpositiva och hur vård och stödstrukturer fungerar.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm samt infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå, Luleå och Folkhälsomyndigheten, (f.d. Smittskyddsinstitutet)

"Att leva med hiv" studieUnder senvåren 2014 kommer en första
sammanfattning att presenteras på studiens webbplats samt via öppna seminarier i de stora städerna dit alla intresserade är välkomna. Resultaten kommer också senare att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar.

 

Undersökningen har utarbetats i samarbete med Brukarföreningen, Hiv-Sverige samt Riksförbundet Noaks Ark.

pil www.attlevamedhiv.se

2014-01-13


 

Kerttu en hjälte

I kväll hyllas Kerttu Sturesson på "Svenska Hjältar-galan" för sina insatser för att hjälpa och stödja aidssjuka. Från Noaks Arks sida är vi naturligtvis väldigt glada för Kerttus skull. Hon har betytt oerhört mycket för många människor och betydde också mycket för Noaks Ark när verksamheten startade i mitten av 1980-talet. Som en av de första volontärerna bemannade hon aidsjouren och var med sin kunskap och unika erfarenhet väldigt betydelsefull.

Länkar:
pil Kerttu Sturesson vigde sitt liv åt de aidssjuka (TV4)
pil I kväll hyllar vi alla årets hjältar (Aftonbladet TV)

2013-12-20


 

Anna Åkerhielm övertar ordförandeuppdraget i Riksförbundet Noaks Ark

Ordförandeuppdraget på Riksförbundet Noaks Ark övertas av vice ordförande Anna Åkerhielm. Anledningen är att den tidigare ordföranden Karl-Henrik Nanning på egen begäran avgått från samtliga sina förtroendeuppdrag inom Noaks Ark. Nyordningen gäller fram tills nästa förbundsstämma då val av ny ordförande sker.

2013-12-19


 

Aidsdagen uppmärksammades av Noaks Ark-föreningar över hela landet

Den 1 december var det internationella aidsdagen, något som uppmärksammades av våra föreningar runt om i Sverige. I Luleå samtalade Toni Ros om att leva med hiv. I Stockholm var det fullt hus, d.v.s. 1100 personer på konserten i Engelbrektskyrkan. I Norrköping var det många som deltog i det traditionsenliga fackeltåget. I Växjö var det öppet hus på Noaks Ark och i Malmö hölls en manifestation på Triangeltorget.
pil Läs mer på www.noaksark.org/aidsdagen

2013-12-02


 

Vet du tillräckligt om hiv?


Den 1 dec är det den internationella aidsdagen. Från Noaks Arks sida vill vi att så många som möjligt ser denna dag som ett tillfälle till eftertanke, reflektion och handling kring bemötandet av människor som lever med hiv.

Det är mer än 30 år sedan hiv kom till Sverige och mycket positivt har hänt sedan dess. Hiv är visserligen precis lika livshotande som det alltid har varit om infektionen förblir oupptäckt och du inte får vård. Men med en väl fungerande behandling går det idag att leva ett fullgott liv med lika lång livslängd som övriga i befolkningen, trots hiv.

Men stigmatiseringen är fortfarande stark och sjukdomen kopplad till rädsla, avståndstagande och skam. Många av de omkring 6500 människor i Sverige som lever med sjukdomen smyger fortfarande med sin hiv och vågar inte berätta av rädsla för omgivningens reaktioner. Alltså möjligtvis dina reaktioner, som läser denna artikel.

Kunskap och attityder om hiv
Smittskyddsinstitutet har sedan 1987 kartlagt kunskap och attityder hos allmänheten om hiv. Kunskaperna har över tid ökat, likaså toleransen. Men i den senaste undersökningen 2011 svarar ändå 20 procent att de skulle undvika nära kontakt med en arbetskamrat eller skolkamrat om de fick veta att denna hade hiv. Undersökningen vänder sig till personer mellan 16 och 49 år vilket statistiskt skulle innebära att denna attityd delas av omkring 850 000 människor i Sverige.

När det gäller kunskaperna har de visserligen ökat sedan 1980-talet, men i samma undersökning tror ändå fortfarande 25 procent (eller statistiskt räknat drygt en miljon svenskar i åldrarna 16-49 år) att hiv kan överföras av myggor och andra insekter. Omkring 15 procent anger offentliga toaletter som en möjlig smittväg. 6 av 10 anser att smittsamheten hos en person som har hiv inte alls påverkas av bromsmediciner. I själva verket är smittsamheten vid en väl fungerande behandling i princip minimal, givet att personen inte samtidigt har några andra sexuellt överförbara infektioner. Yngre under 20 år ger i undersökningen uttryck för en betydligt större rädsla än äldre och är samtidigt mindre benägna att skaffa sig information om hiv.

Hur smittar inte hiv?
Uppenbarligen är kunskapen om hur hiv smittar och kanske framförallt inte smittar för låg. Därför:
Nej, hiv smittar inte genom mat och dryck eller genom myggor och andra insekter. Inte heller via simbassänger, toaletter eller föremål som husgeråd. Ja,du kan krama, smeka och kyssa en person med hiv, ni kan dricka ur samma glas och röra vid varandra utan att hiv överförs mellan er. Ja, du kan ha nära kontakt med en arbetskamrat eller skolkamrat utan risk att bli smittad.

Vi är övertygade om att stigmat kring hiv till allra största del är förknippat med rädslan för den här sjukdomen. Och det är klart att ju mer dramatisk bild man har, desto mera rädsla handlar det om. Rädslan i sin tur är vi lika övertygade om beror till största delen på okunskap.

Dags att gå vidare
Det är dags att vi vänder blad och går vidare när det gäller synen på hiv. Det är inte rimligt att så många som lever med hiv upplever att de inte kan vara öppna med sin hivstatus. Kunskapsnivån måste höjas och vi måste ta tag i våra fördomar. Därför några avslutande frågor till dig. Vet du själv tillräckligt om hiv? Om inte, är du beredd att ta reda på mer? På vilket sätt kan du bidra till att sprida kunskap bland vänner, skolkamrater eller arbetskamrater och därmed minska rädslan och stigmatiseringen kring hiv?

Lena Åkerhielm, vice ordförande Riksförbundet Noaks Ark
Jukka Aminoff, kanslichef, Riksförbundet Noaks Ark

2013-11-29


 

"European HIV Testing Week"

Just nu pågår för första gången den "Europeiska hivtestningsveckan". Målet är att göra fler människor medvetna om sin hivstatus och minska antalet sena hivdiagnoser genom att kommunicera fördelarna med hivtestning. Bland våra föreningar uppmärksammar Noaks Ark Syd veckan genom ett seminarium. Se vårt kalendarium.

2013-11-22


 

Vi borde veta bättre - fyra filmer om hiv och bemötande


I filmerna får vi möta:
Farhad Khaghani
kognitiv beteendeterapeut på Noaks Ark Småland och Halland som berättar om vad han tycker vi kan göra för att minska fördomar och stigma.
Björn Malmqvist
, kognitiv beteendeterapeut på Noaks Ark i Stockholm, berättar om vanliga reaktioner många hivpositiva får uppleva och om varför vi blir rädda.
Anna-Mia Ekström, infektionsläkare och hivforskare vid Karolinska institutet berättar om hur hiv smittar, men framförallt hur det inte smittar. Hur angriper HIV kroppen? Hur fungerar bromsmediciner? Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring HIV och de som bär på viruset?
Även artisten Andreas Lundstedt medverkar och berättar om sina egna upplevelser av att få ett hivbesked.

pil Länk till Noaks Arks kanal på Youtube där filmerna ligger


 

 

De nya rönen om minimal smittsamhet vid välinställd hivbehandling har nu lett till den första friande domen

Det är Hovrätten över Skåne och Blekinge som meddelar en friande dom i ett mål där en man i tingsrätten dömdes för framkallande av fara till ett års fängelse och skadestånd. Nu frias mannen helt.

- Behandlingsforskningen har tagit stormsteg sedan 80-talets aidsepidemi och Noaks Ark har länge påtalat vikten av att se över de straffrättsliga påföljderna av hivinfektion både vad gäller en rimlig och nyanserad riskbild och värderingen av hur allvarligt man rättsligt ser på en hivöverföring, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Hovrättens resonemang går ut på att mannen inte hade utsatt kvinnorna för någon konkret fara eftersom denne hade en välinställd hivbehandling under perioden som samlagen ägde rum. Sannolikheten att mannen skulle ha smittat kvinnorna bedömdes som så liten att åtalet ogillades. Likaså ogillades skadeståndsanspråken.

För att att en hivpatient ska anses ha en välinställd hivbehandling krävs

  • att patienten har en kontinuerligt hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling

  • att det vid minst två på varandra följande virusmätningar med 3 ‒ 6 månaders mellanrum visat sig att patientens virusnivåer i blodet legat under lägsta påvisbara nivåer i rutintest

  • att patienten inte bär på någon annan sexuellt överförd infektion.

pil Pressmeddelande från Noaks Ark

pil Länk till pressmeddelandet från Sveriges domstolar

pil Länk till SMI:s rapport om smittsamhet vid behandlad hivinfektion

2013-10-29


 

SMI-rapport: Minimal risk för smittöverföring vid väl fungerande hivbehandling

Idag publicerade Smittskyddsinstitutet rapporten om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Utifrån ett samlat kunskapsunderlag gör man bedömningen att smittsamheten hos en person som lever med hiv och som är under väl fungerande behandling är mycket liten eller till och med minimal. Troligen kommer dessa slutsatser få betydande konsekvenser för hur vi ser på hiv i Sverige.

Från Noaks Arks håll vill vi här sätta fingret på en viktig fråga i sammanhanget: tillgången till krångelfri hivtestning som en viktig faktor för tidig upptäckt och därmed tidig behandling för att minska spridningen av hiv.

Vi måste bli bättre hivtestning

Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället. Det betyder att den som får sin diagnos sent och inte får tidig behandling är den som löper störst risk att smitta andra med hiv. Samtidigt vet vi nu i och med dagens rapport med säkerhet att fungerande hivbehandling minimerar risken att föra hiv vidare. Detta understryker det som är en av våra viktigaste frågor och som vi drivit under många år: Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige! Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling - hiv förs vidare.

- Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Och fortsätter:

-Det är för krångligt att testa sig idag. Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål.

 pil Länk till pressmeddelande från Noaks Ark

pil Hivtestning på Noaks Ark Stockholm

pil Hivtestning på Noaks Ark Syd

pil Länk till rapporten på SMI:s hemsida

2013-10-22


 

Noaks Ark deltar på Nationell konferens om hiv/STI-prevention och sexuell hälsa

Den 21-22 oktober 2013 arrangerar Smittskyddsinstitutet en nationell konferens i Stockholm om hivprevention och sexuell hälsa. Noaks Ark deltar som utställare och medverkar i följande panelsamtal:

Mån 21 okt eftermiddag -Stigma och diskriminering

Deltagare:
Hans Nilsson, styrelserep resentant , Posithiva Gruppen
Anders Tegnell, avdelningschef, Smittskyddsinsitutet
Marielle Nakunzi, jurist, RFSU
Ophelia Haanyama, senior advisor, Noaks Ark

Tis 22 okt eftermiddag/avslutning - Utmaningar för det hiv /STI - preventiva arbetet

Deltagare:
Monica Ideström, enhetschef, Smittskyddsinstitutet
Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande, RFSL
Jukka Aminoff, kanslichef, Noaks Ark
Peter Månehall, ombudsman, Hiv - Sverige
Stefan Laack, enhetschef, Västra Götalandsregionen
Annika Nordstrand, folkhälsochef, Norrbottens läns landsting

pil Länk till konferensen på SMI:s hemsida


 

Ett positivt liv - ny bok om att leva med hiv

Utgångspunkten i boken är att hiv är som vilken annan kronisk sjukdom som helst, men att rädsla och oro i onödan styr livet för hivpositiva. "Ett positivt liv" är en påminnelse om att alla slags människor kan bära på viruset men också om att väldigt mycket hänt sedan 1980-talet.

Boken går att beställa kostnadsfritt från Gilead Sciences. Klicka på bannern nedan.

pil Pressmeddelande

Ett positivt liv - bok om att leva med hiv

Publicerat 2013-06-03


Internationella dagen mot homofobi och transfobi


Internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT) den 17 maj uppmärksammas av Noaks Ark Syd genom en kampanj i Skåne som avslutas i Malmö den 25 maj.

 

Den 17:e maj 1990 raderade världshälsoorganisationen WHO homosexualitet från den internationella klassificeringen av sjukdomar (ICD). Sedan år 2004 har den 17:e maj varit den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT). I södra Sverige kommer Noaks Ark Syd uppmärksamma IDAHOT med en kampanj från den 10:e maj till den 25:e maj i olika städer tillsammans med sina samarbetspartners. Syftet med kampanjen är att visa kopplingen mellan homofobi, transfobi och sexuell riskutsatthet. I samband med temat "solidaritet" och kampanjen kommer Noaks Ark Syd uppmärksamma Internationella AIDS Candlelight Memorial Day den 19:e maj.

pil Läs mer om kampanjen

Publicerat 2013-05-13


 

Noaks Ark Skåne blir Noaks Ark Syd


Det nya namnet Noaks Ark Syd kommer bättre spegla verksamheten, då Skåneföreningen redan idag bedriver verksamhet både i Skåne och i Blekinge. Namnbytet gör det tydligare att vår verksamhet är till för hivpositiva och närstående även utanför Skåne.

Publicerat 2013-03-26


Fler än hälften av alla som smittas med hiv i Sverige får sin diagnos sent

Fler än hälften av alla som smittas med hiv i Sverige får sin diagnos sent enligt en ny undersökning genomförd av Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet. Särskilt intressant är slutsatsen i undersökningen att det var vanligare med sen diagnos om man inte tillhörde de vanliga riskgrupperna. Detta understryker behovet av att göra hivtestning mer lättillgänglig för alla..

På Noaks Ark Stockholm genomförde vi under 2012 nästa 1 400 hivtester med snabbsvar. Alla som testades fick frågan om de har testat sig eller försökt testa sig någon annanstans. Omkring 10 procent uppgav att de velat, men nekats eller blivit övertalade att låta bli att testa sig. Den gemensamma nämnaren för dessa var att de inte tillhörde någon riskgrupp eller att man gjorde bedömningen att de inte hade utsatt sig för en tillräckligt stor risk för att motivera ett test.

Svårt bedöma risk för smitta
Om det finns en grundad misstanke om hiv får mottagningarna inte neka någon att göra ett hivtest. Men att avgöra vad som är en ”grundad misstanke” är ofta svårt och att göra en korrekt bedömning av vad en testsökande person berättar om sitt riskbeteende blir alltid en subjektiv bedömning som nödvändigtvis inte stämmer med verkligheten.

-Det är inte alla som vågar berätta helt öppet vilka risker man utsatt sig för, säger Peder Ahlin på Noaks Arks Stockholms testmottagning. Det är inte helt ovanligt att man utelämnar detaljer för att man känner skuld och skam för det man varit med om.

Vi nekar ingen
Av den anledningen nekar Noaks Ark aldrig någon att testa sig, detta oavsett kön, ålder, "grad" av riskbeteende eller om personen tillhör en s.k. riskgrupp eller inte. Vi menar att alla som vill ska få testa sig. Sen upptäckt av hiv medför inte enbart en sämre behandlingsprognos och onödigt lidande. Det bidrar även till en ökad smittspridning eftersom viruset är som mest smittsamt de första sex månaderna efter smittillfället.

Gör hivtestning mer lättillgänglig
Hivtestning måste göras mer lättillgänglig för allmänheten. Vi måste även utöka möjligheten att hivtesta sig med snabbsvar, något som idag erbjuds endast av ett fåtal aktörer, däribland Noaks Ark Stockholm. Vårdvalsreformen måste inkludera hivtestning och det är viktigt att testning erbjuds av flera aktörer än den allmänna hälso- och sjukvården. Vi kommer framöver arbeta för att fler Noaks Ark-föreningar och även andra aktörer ska kunna erbjuda snabbtester.

pil Om Noaks Ark Stockholms hivtestmottagning
pil SMI, nyheter

Tidigare artiklar:
pil länk Unga tjejer nekas hivtest
pil länk Fortfarande svårt att hivtesta sig

Publicerat 2013-03-08


Internationella kvinnodagen 2013

(Utdrag ur artikel publicerad Arket 2, dec 2012)
Vart tog kvinnorna vägen?

– Alla män som dog i aids, så avlutas Gardells film. Men alla kvinnor då? De lever inte idag heller, vart tog de vägen? Vi finns vi också, säger Birgitta som är en av de drivande i Kvinnocirkeln Sverige.

Det är männen som dominerar i den uppmärksamhetsboom hiv fått i media den senaste tiden och man skulle kunna få intrycket att hiv inte finns bland kvinnor. Men, så är det inte. År 2011 levde cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos i Sverige och av dessa var 37 procent kvinnor. Under 1980-talet, då Gardells filmserie utspelar sig, var fler än tio procent av dem som insjuknade i aids kvinnor. (...)
pil Läs hela artikeln

Publicerat 2013-03-08


Monica Hultman årets eldsjäl

I helgen utsågs Monica Hultman, verksamhetsledare för Noaks Arks lokalavdelning i Västerbotten, till "Årets eldsjäl" av Umeå kommun. Monica har varit engagerad i Noaks Ark Norra Norrland sedan föreningen bildades 2001.

-Jag är mycket glad och stolt över utmärkelsen. Vi är många som lägger ner mycket engagemang och tid och det är naturligtvis kul att det blir uppmärksammat, säger Monica.

I Västerbotten finns idag omkring 130 personer som lever med hiv och en viktig del av verksamheten är de träffar för dessa som Noaks Ark anordnar en gång per månad i Umeå. I stödverksamheten erbjuder man även enskilda samtal och rådgivning och arbetet som utförs av Monica och den volontärsgrupp som finns i föreningen sker på helt frivillig basis. Under 2012 har verksamheten vuxit, bland annat har man inlett ett samarbete med Stadsmissionen i Skellefteå för att kunna erbjuda stöd åt den som lever med hiv eller är anhörig.

pil Om utmärkelsen på umea.se

Publicerat 2013-02-25


Krönikor 30 år med hiv

Med start på Internationella aidsdagen 1 dec publicerar vi krönikor på temat: "30 år med hiv". Turen har nu kommit till Kjell-Olof Feldt, tidigare ordförande i Noaks Ark och minister i den regering som på 1980-talet ställdes inför den nya sjukdomen aids. Tidigare krönikor: Inger Atterstam, Hannah Gruffman.

Publicerat 2012-12-21


 

Noaks Ark utbildar skol- och vårdpersonal

I samband med internationella aidsdagen 2012 har Noaks Ark utbildat skol- och vårdpersonal i Mellansverige. Utbildningarna har skett på uppdrag av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige som består av hiv/sti samordnare i Uppsala, Västmanland, Värmland, Gävleborgs och Dalarnas län.

Hittills har fyra av de fem heldagsutbildningarna genomförts och responsen har överlag varit mycket positiv. Uppdraget har delvis varit att höja kunskapsnivån men framförallt att förklara komplexiteten och öka förståelsen för vad hiv innebär för enskilda individer och samhällen. Många har idag en relativt god, men splittrad bild av vad hiv är. Det kan vara svårt att få ihop de olika delarna till en helhet.

- Det är vår utmaning och drivkraft att få fler att förstå sammanhangen. När vi har möjlighet att träffa vårdpersonal på det här sättet vill vi att man ska förstå när hiv kan finnas med i en sjukdomsproblematik och erbjuda ett hivtest oavsett om den person man har framför sig ser ut att tillhöra någon riskgrupp eller inte. Vår uppgift är samtidigt att på ett igenkännande vis peka på de missförstånd som kan uppstå när två människor från olika kulturer möts i en patient – vårdgivarsituation. Med hjärta och värme vill vi öppna upp för samtal kring hur vi kommunicerar med varandra, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på Noaks Ark Stockholm.

Publicerat 2012-12-11


 

Fullt hus i kyrkan när Noaks Ark Stockholm arrangerade konsert på Internationella aidsdagen

Kön ringlade sig ändå ner på Karlavägen när portarna väl slogs upp till Engelbrektskyrkan och konserten med Gabriel Forss, One Voice och Carola.

De till slut cirka 1000 personer, som hade slutit upp för att uppmärksamma Internationella aidsdagen, fick uppleva en magisk konsert, som avslutades med en tio minuter långt medley av "Go tell it on the Mountain" och He's got the whole World in his Hands" där hela kyrkan sjöng med.

Konserten var ett tillfälle att minnas alla de vänner som dött i aids, men också att blicka framåt. Under konserten delades kulturpriset till Lars Radings minne ut, som i år gick till Adam Lundgren, Adam Pålsson och Simon J. Berger för sina rollgestaltningar i Jonas Gardells dramaserie ”Torka aldrig tårar utan handskar”.

Publicerat 2012-12-01


 

Resultat enkät om hiv

I oktober 2012 genomfördes en webbaserad enkät av Noaks Ark i samarbete med Gilead och Netdoktor med syfte att kartlägga kunskapen och attityder om hiv bland allmänheten. 903 personer valde att besvara frågorna i enkäten varav 788 avslutade hela enkäten. Vi presenterar nedan en kort sammanfattning av några av resultaten.

Livskvalitet för den som lever med hiv
Bland hivpositiva som besvarade enkäten uppgav två av tre att deras diagnos har en negativ inverkan på livskvaliteten och en av tre upplever diskriminering på grund av sin hivstatus.

– Enkätsvaren ligger i linje med vår erfarenhet att hiv, trots de framsteg som gjorts inom behandlingsforskningen, alltjämt är en sjukdom med långtgående konsekvenser för den som förvärvat infektionen. Behovet av psykosociala stödinsatser kvarstår. Svaren visar också att det finns ett fortsatt behov av informationsinsatser, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Hivtestning
Bland dem som svarade på enkäten var det en tredjedel som inte hade hivtestat sig någon gång. Majoriteten av dem som inte testat sig menade att de inte utsatt sig för något man ansåg vara en risk. Sex procent uppgav att de kände sig oroliga för att vara hivsmittade. 3 procent angav att de undvikit att hivtesta sig antingen av rädsla för registrering eller för den omdebatterade svenska smittskyddslagstiftningen.

– Det finns en mängd goda argument för att göra hivtestning mera lättillgänglig, och inga hållbara argument emot. Vi behöver både större tillgänglighet, alternativa former för testning och flera aktörer som utför hivtestning, säger Jukka Aminoff.

Kunskapsnivån
40 procent av dem som svarade hade gjort något för att få mer kunskaper om hiv de senaste åren. Kunskapen om hur hiv smittar är hög vad gäller oskyddade samlag, delande av injektionssprutor och överföring via blod, blodprodukter och transplanterade organ. Däremot råder det bland respondenterna stor osäkerhet om hur smittsamt hiv är vid oralsex.

pil Länk till presseleasen från Gilead

Publicerat 2012-11-23


 

Noaks Ark Skåne firade 25 år

År 1987, då rädslorna kring hiv i samhället var mycket stora, grundade Catharina Rosensvärds med flera Noaks Ark Skåne från en telefonlinje i sin lägenhet. I fredags firade föreningen, tillsammans med Positiva Gruppen Syd, 25 års arbete med att stödja dem som lever med hiv och att minska spridningen av hiv.

Under dagen hölls en paneldebatt på temat ”Prata inte om oss prata med oss” och på kvällen var det utställning och fest på Rådhuset i Malmö. Uppslutningen var stor och samtidigt som många tillbakablickar gjordes under åren som gått var det stort fokus på dagens situation för hivpositiva. Det var även premiär för ett projekt som Noaks Ark bedriver där nyckelpersoner med erfarenhet av hivfrågor samlas i en "Think Tank", med syftet att öka livskvalitén för dem som lever med hiv.

-Mycket har hänt de senaste 25 åren, inte minst sedan medicinerna kom 1996. Trots detta behövs föreningens arbete mer än någonsin. Tystnaden kring hiv i Sverige idag är stor och hivpositiva möter okunskap och stigmatisering, säger Margarita Lopez, verksamhetschef.

Under hösten arrangerar Noaks Ark Skåne, tillsammans med Positiva Gruppen Syd, ett flertal aktiviteter på temat ”att bryta tystnaden”.

Publicerad 2012-10-29


Inget Noaks Ark i Uppsala

I Uppsala län finns omkring 100 personer som lever med hiv och deras närstående. Idag måste den som bor i Uppsala resa till Noaks Ark i Stockholm för stödsamtal och träffa andra i samma situation. Uppsala kommun säger dock nej till vår ansökan om att öppna verksamhet i länet.

-Det ska vara lätt att få kontakt.Det ska vara möjligt att få ett snabbt samtal med nån som kan lyssna när man behöver det, menar Björn Malmquist, biträdande verksamhetsansvarig på Noaks Ark.

Ansökan gällde att bedriva verksamhet under tre år. Förutom möjligheten till stödsamtal var tanken att även bedriva informationsverksamhet.

-Vi anser att verksamhet behövs i en så pass stor stad som Uppsala och med tanke på att det är en stor universitetsstad så finns även behov av information mot studenter, säger Björn Malmquist.

pil Se reportage på webben från UNT

Publicerad 2012-10-12


Enkätundersökning om hiv

Noaks Ark och Gilead Sciences Sweden utför i samarbete med Netdoktor en enkätundersökning på nätet om hiv. Undersökningen syftar till att få mer information om kunskapsnivån kring hiv i samhället idag samt att skapa oss en tydligare bild om hivpositivas livskvalitet.

Från och med 12 oktober kommer undersökningen att finnas tillgänglig på Netdoktor.se. Det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Alla som besvarar enkäten är givetvis anonyma.

Tack för din hjälp!

Noaks Ark & Gilead Sciences

Publicerad: 2012-10-11


Kinesiskt besök på Noaks Ark

En delegation från Kina var på besök hos Noaks Ark för att lära sig mer om vårt arbete med hivprevention och stöd till människor som lever med hiv. Kina står inför stora förändringar och ser behovet av att inför framtiden lära sig från omvärlden. Därför besöker man nu under 21 dagar Sverige för att träffa representanter för sjukvården och frivilligorganisationer.

Besökarna kom från Shenzhen, en av de snabbast växande provinserna i Kina. Under en och en halv timme fick besökarna lära sig mer om hiv, situationen i Sverige och hur Noaks Ark arbetar med stöd till personer som lever med hiv. Många av de omkring trettio besökarna var från ”Health, Population and Family Planning Commission of Shenzhen Municipality”, men även representanter från frivilligorganisationer ingick i delegationen. Kommissionen, som är under uppbyggnad, ska fungera som en myndighet med uppgiften att övervaka sjukvården i regionen.

-Vi vill förstå det svenska sjukvårdssystemet och hur vi bäst kan hjälpa patienter, säger Xu Sihu, Deputy Director. Vi sätter ett stort värde i att kunna lära oss av andra länder och organisationer.

Frågorna var många. Att vi inte hade något sprutbytesprogram och att det inte gick att köpa sprutor fritt i Sverige väckte förvåning. Många av besökarna kände också igen sig i berättelser om mötet med människor som är rädda för att ha blivit smittade med hiv. Ett samlat intryck från besökarna var att de fått många idéer att ta med sig hem om hur de kan arbeta vidare med hivfrågan i Kina.

Kineser lär sig mer om hiv. Noaks Ark fick besök av delegation från Kina

Publicerad 2012-09-26


Noaks Ark Skåne utbildar hemtjänsten i hivkunskap

Under tre eftermiddagar kommer tio anställda inom hemtjänsten i Malmö att utbildas. Fakta om hiv och hepatit varvas med diskussioner, värderingsövningar och berättelser ur verkligheten.

-Hemtjänsten är en viktigt målgrupp de kan komma i kontakt med personer som bär på en blodsmitta i en hemmiljö. Det ställer krav på både kunskap och ett professionellt bemötande, säger Anna Christensen på Noaks Ark Skåne. Föreningen har utbildat personal inom hemtjänsten sedan 1993.

Läs mer om utbildningen på Noaks Ark Skånes hemsida

Publicerad 2012-09-20


Elfving hälsade på hos Noaks Ark

Fredag den 14 september hälsade Ulf Elfving på och sände direkt från Noaks Ark Stockholm.

I radioprogrammet "Elfving hälsar på" besöker den kände radioprofilen Ulf Elfving arbetsplatser i Stockholmsområdet. Fredag den 14:e var det Noaks Ark Stockholms tur. Sändningen är en och en halv timme lång. Det blev ett intressant samtal om vår verksamhet och om hur det är att leva med hiv i Sverige idag.

Del 1: 09.35 - 10.00
Del 2: 10.00 - 10.30
Del 3: 10.30 . 11.00

Länk till programmets hemsida

Publicerad 2012-09-14


Fjällvandring i Björkliden 5 - 8 sept

Noaks Ark resa till Björkliden är för unga hivpositiva upp till 30 år. Fyra händelserika dagar i nära kontakt med naturen med fokus på hälsa och välbefinnande.
Läs mer


Konferens för unga vuxna med hivinfektion

Konferensen är till för alla hivinfekterade unga vuxna oavsett sexuell läggning i åldern 18 - 26 år och hålls 18 till 21 oktober.

Målet med konferensen är att ge unga vuxna med hivinfektion kunskap om hiv och verktyg för kunna leva ett bra liv med hiv. Ett annat mål är att bryta känslan av ensamhet. Konferensen genomförs en gång per år och håller på i fyra dagar.
Läs mer


Ungdomsmottagningar fortsätter neka hivtest

Många unga fortsätter att höra av sig till Noaks Ark för att de blivit nekade att testa sig anonymt eller inte fått testa sig alls hos sin ungdomsmottagning eller vårdcentral. Så har det varit under alldeles för lång tid.

-Det är helt vansinnigt! Om man skulle vara smittad är det bra om det upptäcks så snabbt som möjligt, säger Peder Ahlin på Noaks Arks testmottagning.

I Förra veckan uppmärksammades saken återigen i Svenska Dagbladet. En rundringning till vårdmottagningar i landet visar att det hos flertalet fortfarande finns stora brister i bemötandet av oroliga ungdomar. På Noaks Ark ställer vi oss frågande till att det inte verkar ha skett någon förändring trots att problemet uppmärksammats i media under flertalet år.

Läs artikeln på SvD:s sajt

Tidigare artiklar och nyheter i ämnet
Ungdomar nekas HIV-testning (Läkartidningen 2012-03-20)
För få HIV-tester på unga (TV4 Nyheterna 2012-03-20)
Unga nekas hiv-test (Dagens ETC 2010-12-16)
Skarp kritik mot ungdomsmottagningar (Vårdfokus 2010-12-06)
Ungdomar nekas hivtestning ( SvD 2010-12-04)

Relaterade artiklar
HIV-testning bör erbjudas frikostigt (Läkartidningen 2012-03-20)
Hivsmittade upptäcks försent (SvD 2010-11-08)

Kontakta Noaks Ark Direkt med frågor om hiv och testning. På vår hemsida hittar du länkar till mottagningar med hivtestning i hela Sverige. Du kan även testa dig gratis och anonymt på Noaks Arks testmottagning i Stockholm.Stora brister i det förebyggande arbetet mot hiv

(Debattartikel SvD, Brännpunkt, 2012-08-04)

Förra helgen avslutades världsaidskonferensen i Washington. Forskning och statistik som presenterades gav en viss känsla av hopp, med ett tydligt undantag. Bland gruppen män som har sex med män är situationen fortsatt alarmerande. Andelen hivpositiva inom gruppen forsätter att öka och det preventiva arbetet innehåller stora brister. Framförallt saknas insikten bland beslutsfattare och forskare om betydelsen av psykosocialt stöd.

Som psykoterapeuter på hivorganisationen Noaks Ark lever vi mitt i den verklighet där hiv sprids. Vi häpnar vi över att modeller som beskrivs inom den hivpreventiva forskningen inte innefattar självklara psykologiska och psykoterapeutiska interventioner. Att vara homosexuell innebär ofta tidiga erfarenheter av utanförskap och diskriminering som leder till problem kring självkänsla och en negativ självbild. När man känner sig ovärdig och annorlunda från början bortser man ofta från sina egna känslomässiga behov vilket i många fall leder till ett ökat sexuellt risktagande. Genom professionella stödinsatser kan vi få många att inte utsätta sig för onödiga risker. Ett samlat intryck från aidskonferensen vi bär med oss hem är att dessa brister tillsammans med den påtagliga stigmatiseringen av homosexuella försvårar hivprevention. Sverige är inget undantag. Det går inte längre att bortse från den sårbarhet som finns hos gruppen och att den behöver mötas med tydligare strategier och multifaktoriella modeller i det hivförebyggande arbetet. Det är på tiden att beslutsfattare förstår att hivprevention inte enbart handlar om medicinska framsteg eller politiskt opinionsarbete. Mer resurser och ökat fokus måste läggas på det psykosociala stödarbetet. Det finns annars en uppenbar risk att hiv forsätter att öka inom gruppen och för Sveriges del, att vi misslyckas med att uppnå målen i den nationella hivstrategin om en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016. Vi är djupt oroade över utvecklingen.

Björn Malmquist Stina Gräntz Leg psykoterapeuter vid hivorganisationen Noaks Ark


 

AIDS-konferensen i Washington avslutad

Den nittonde internationella AIDS-konferensen avslutades den 27 juli. Noaks Ark var på plats med ett stort antal personal och volontärer från vår organisation. På plats informerade vi i vår monter om våra stödmetoder och knöt viktiga kontakter för framtiden. I vår blogg från Washington har vi samlat våra intryck från alla de seminarier och workshops som hölls.

pil Läs mer om Noaks Ark på aidskonferensen i Washington 2012


 

Kvinnor som lever med hiv - konferens

Nordic Meeting on Women living with HIV, 24 maj Köpenhamn

Kvinnor utgör mer än 50 procent av dem som lever med hiv, trots det är de underrepresenterade i forskning, till exempel i kliniska studier. Detta har lett till en brist på kunskap om eventuella skillnader mellan könen i omhändertagandet och för att kunna ge kvinnor optimal vård och behandling. Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter, engagemang och diskutera kliniska praxis, liksom att presentera ny forskning inom området. Från Sverige deltar Katarina Westling, Lena Rolfhamre, Katarina Gyllensten, Kristina Elfgren och Maria Sääf, KS samt Taha Hirbod, KI.

Länkar

Följ konferensen live
Konferensens hemsida


Noaks Ark träffade afrikanska ambassadörer för att prata hivtestning

Ett tjugotal representanter från afrikanska ambassader i Stockholm hade slutit upp till det möte som Noaks Ark hade bjudit in till för att informera om hivtestning i Sverige.

-Det som är viktigt att nå ut med är att oavsett anledning man befinner sig i Sverige så är testning, vård och behandling gratis. Man kan alltid vara anonym och ett positivt testbesked kan inte påverka beslut om uppehållstillstånd. Vi tror att ambassaderna här kan spela en nyckelroll i att sprida denna information vidare till grupper som vi normalt har svårt att nå, säger Jukka Aminoff, verksamhetschef på Noaks Ark.

Hivtestning på Noaks Ark Stockholm
Testmottagningar i SverigeNoaks Ark träffade chefen för UNAIDS

Riksförbundet Noaks Arks ordförande Karl Henrik Nanning träffade på måndagen Michel Sidibé, chefen för UNAIDS , FN:s gemensamma program mot hiv och aids. Biståndsminister Gunilla Carlsson hade bjudit in Sidibé för att diskutera hur EU och FN tillsammans med det civila samhället kan bidra till en positiv utveckling kring arbetet mot hiv/aids i världen.

-Samtalet blev mycket givande, säger Karl-Henrik Nanning. Från Noaks Arks sida lyfte vi frågan om vikten av att integrera företagen i kampen mot hiv/aids och att inte glömma bort den psykosociala aspekten i behandlingen av hivpositiva.

Annat som berördes på mötet var kopplingen mellan HBTQ rättigheter och minskad smittspridning, tillgången till läkemedel samt det faktum att det fortfarande finns länder som inte ens erkänner förekomsten av hiv.

-Konsekvensen för hivpositiva i dessa länder blir att de inte har tillgång till mediciner eller annan behandling och att det inte heller finns någon finansiering för framtida insatser. Här måste vi få till stånd en förändring, säger Karl-Henrik Nanning vidare.


UNAIDS berömmer Sverige för sitt tydliga agerande kring bland annat Globala Fonden mot aids, malaria och tuberkulos och välkomnar en fortsatt granskning. Senare på eftermiddagen hölls även ett öppet forum för civila samhället och riksdagsledamöter.

Karl-Henrik Nanning nås på 070-311 32 16. Eller via mejl.

Om mötet i media:
Sveriges Radio
UNAIDS på webben


Michel Sidibé


Aktuellt om hiv 2012-02-02
Virusnivåer viktigaste faktorn i studie som klargör risker för hivöverföring.
Smittskyddsinstitutet publicerar antologi om migration, sexuell hälsa och prevention.
Vägledning från två EU-myndigheter hur smittsamma sjukdomar förebyggs och kontrolleras bland injektionsmissbrukare.
Smittskyddsinstitutet initierar projekt för att öka antalet hälsoundersökningar för asylsökande.
Hivsmittade i Kongo-Kinshasa utan mediciner.
Låga men mätbara virusnivåer kan öka risken för behandlingssvikt.
Salivtester för hiv kan vara mindre exakta än blodtester.
Låga testosteronnivåer vanligare bland hivpositiva män.
Lungcancer bland hivpositiva orsakas av rökning men inte av hiv.
Läkare som utbildats i rökavvänjning får fler hivpositiva att sluta röka.

Läs Aktuellt om hiv 2012-02-02


Aktuellt om hiv 2012-01-12
Smittskyddsinstitutet genomför internetföreläsningar om sexuell hälsa och hiv/STI-prevention.
Tillstånd söks för att använda hivläkemedel i förebyggande syfte.
Effektiv behandling mot förstadier av analcancer bland gaymän.
Möjligt att direkt insatt hivbehandling försenar sjukdomsförloppet.
Omätbara virusnivåer förändrar brittiska riktlinjer för postexpositionsprofylax mot hivsmitta.
Att hivbehandling radikalt minskar risken för smitta utsågs till 2011 års vetenskapliga genombrott.
Nytt redskap för att mäta hälsorelaterad livskvalitet bland hivpositiva.
Färre nya hivfall i British Columbia efter intensiv diagnos- och behandlingsstrategi.

Läs Aktuellt om hiv 2012-01-12


pil Arkiv


pil Stöd vårt arbete
Noaks Ark på Facebook

 

Volontärer Noaks Ark Syd

Fackeltåg Gävle internationella aidsdagen

Kick-off WAD-galan

Internationella aidsdagen konsert

Noaks Arks informatörer berättar om hiv
hivinformatörer

Sommarläger utanför Luleå


Noaks Ark på gator och torg
tre glada hivinformatörer


Familjeresa till Kolmårdens djurpark


Noaks Ark på AlmedalsveckanFotboll och grillning på Noaks Ark Cup


 
Åsa Thourot från Noaks Ark tar emot pengar som Liz Muwanga och Sofie/Daniella samlat in till Noaks Arks akutkassa för hivpositiva.
En så kallad mikrobicid i form av virushämmande gel kan skydda kvinnor från att infekteras med hiv visar forskningsstudien Caprisa 004. Gelen appliceras lokalt.

Andreas Lundstedt
Andreas Lundstedt på Noaks Arks konsert i Stockholm på internationella aidsdagen.

Noaks Arks flagga
Riksförbundet Noaks Ark bildat.


aidsloppet
Noaks Ark deltog i Aidsloppet 24 oktober.


Författaren och hivaktivisten Steve Sjöquist


Noaks Ark på Stockholm Pride 2010.
hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org