webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Du som har hiv

Att bli förälder som hivpositiv


Hiv är inget hinder för att bli förälder. Risken för att hivviruset förs över till fostret under graviditeten, eller till barnet vidförlossningen, är minimal om du har en fungerande behandling. Prata med din behandlande hivläkare om du har hiv och funderar på att bli gravid. Som stöd finns specialistmödravård.

 

Förlossning och amning

I möjligaste mån planeras för en vaginalförlossning. Vid vaginal förlossning är risken att barnet får hiv mindre än en halv procent och kvinnorna går igenom noggranna kontroller både före och efter förlossningen. Efter födseln ges även bromsmediciner till barnet under en period och modern får enligt Smittskyddslagen inte amma sitt barn. Genom de här åtgärderna är risken mindre än 0,1 % att barnet ska få hiv.

När ovan nämnda åtgärder har satts in har inget barn fötts i Sverige med hiv sedan 1999.

 


 

Föräldragrupper finns på några av våra Noaks Ark-föreningar och du kan alltid vända dig till oss med dina frågor.

Grupper Stockholm

Grupper Småland&Halland

Projektet "Våga vara" Skåne och Blekinge


Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org