webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Du som har hiv

Försäkring

Enligt 11 kap 1 § Försäkringsavtalslagen får försäkringsbolaget vägra att teckna försäkring om det finns särskilda skäl. I samband med ansökan om en sjuk- och olycksfallsförsäkring krävs vanligen en hälsodeklaration. Till exempel efterfrågas längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök med mera. Den ligger sedan till grund för försäkringsbolagets riskbedömning. Ibland kan man nekas en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring efter riskbedömningen. Denna riskbedömning ska ske efter en individuell bedömning och inte schablonmässigt. När bolagen har fått in ansökan och gjort sin riskbedömning beviljas försäkringen antingen med avslag helt, normala villkor, förhöjd premie och/eller undantagsklausul. Om bolaget avböjer att teckna försäkring ska de ange skälen i sitt beslut. Du har möjlighet att pröva försäkringsbolagets avslagsbeslut i domstol.

Om du har möjlighet att ansöka om en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare kan det vara ett bra alternativ. För att få en gruppförsäkring krävs normalt ingen hälsoförklaring. Men var medveten om att försäkringen ändå aldrig täcker händelser som inträffar innan försäkringen trätt i kraft. Du kan aldrig få ersättning för sjukdomar och skador eller för följder av sådana sjukdomar och skador som visat symtom innan försäkringen tecknades.


 

pil Vi finns för dig

hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org