webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Du som har hiv

Förskola/skola


Barnomsorg är en rättighet för alla barn. Varje kommun har ansvar för att erbjuda alla barn lämplig barnomsorg efter behov. Det finns inga restriktioner när det gäller att erbjuda barn med blodsmitta plats på förskola/skola. Målet är att ditt barn ska kunna leva så vanligt som möjligt. Det betyder att man hela tiden ska försöka behandla barnet som alla andra barn, förutom i de få fall som är medicinskt motiverade.

 

Vem ska veta?

Information till personal inom barnomsorg och skola om ett barns hivinfektion får aldrig ges utan vårdnadshavarens samtycke. Om ditt barn är i förskoleåldern är det en vanlig rekommendation att två ur personalen, som har nära kontakt med barnet, samt förskolechefen informeras. Det är förskolechefens ansvar att se till att personalen har rätt kunskaper, men det kan vara bra att själv ställa den frågan. Sjuksköterskan på barnets klinik/mottagning kan hjälpa till att ge information eller varför inte vända dig till Noaks Ark, om vi finns på orten?

Inför skolstart finns det egentligen ingen anledning att informera någon annan än skolhälsovården, det vill säga skolläkaren och skolsköterskan. Vid stadieövergångar eller andra skolbyten ger överlämnande skolsköterska i samråd med föräldrarna och med hjälp av personal från sjukhuset information till skolsköterskan i den nya skolan.

Verksamhetschefen (till exempel rektor eller föreståndare) är ansvarig för att personalen har tillräcklig kunskap och att den uppdateras regelbundet. Eftersom smitta från okänd bärare alltid är den största risken är det nödvändigt att gällande hygienregler är välkända och följs av all personal oavsett om man vet om man har ett barn med hiv på förskolan/skolan eller inte.

 


 

pil Vi finns för dig
pil Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion (Karolinska universitetssjukhuset).

hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org