webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Du som har hiv

Arbetsliv


Det är ovanligt med restriktioner gällande hiv och yrkesverksamhet. Behandlande läkare bedömer i samråd med smittskyddsläkare om läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal som i sitt arbete har blodkontakt ska ges förhållningsregel beträffande arbetet.

Hiv jämställs med funktionshinder och faller därför under Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. Det betyder att du som hivpositiv inte ska diskrimineras som arbetstagare eller arbetssökande ifråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att du ska kunna utöva ditt yrke.

Diskrimineringsombudsmannen skall se till att denna lag följs och ska försöka förmå dem som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen. Skulle du råka ut för diskriminering är det dit du ska vända dig.

Om du på grund av din hivstatus måste avstå från arbete enligt Smittskyddslagen har du rätt till så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.


 


hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org