Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Filmer
427
page-template-default,page,page-id-427,page-parent,page-child,parent-pageid-235,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Filmer

Att leva med hiv

Dessa två filmer finns på Folkhälsomyndighetens kampanjsite hividag.se

Vi borde veta bättre- fyra filmer om hiv

Många som lever med hiv avstår att berätta om sin sjukdom på grund av rädsla för omgivningens reaktioner. I dessa filmer berättar fyra personer med inblick i ämnet om vanliga reaktioner och reder ut vad som är sant och inte om hiv. Filmerna är framtagna av Landstinget i Östergötland tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Adlongruppen.

Farhad Khaghani är kognitiv beteendeterapeut och verksamhetsansvarig på Noaks ark i Småland & Halland. Här berättar han bland annat om vad olika kulturella bakgrunder kan få för betydelse när det handlar om hiv.

Björn Malmquist är kognitiv psykoterapeut på Noaks Ark Stockholm. Här berättar han om hur människor kan reagera när de får reda på att de har hiv och hur man kan hantera känslorna.

Anna-Mia Ekström är infektionsläkare och hivforskare vid Karolinska Institutet. Här berättar hon
hur hiv förs vidare och inte förs vidare. Hur angriper viruset kroppen? Hur fungerar broms mediciner? Vilka är vanliga missuppfattningarr kring hiv och människor som har hiv?


Artisten Andreas Lundstedt berättar om hur han reagerade när han fick veta att han hade hiv och om sin oro över för hur omgivningen skulle reagera. Han möter felaktiga föreställningar och tycker att folk måste lära sig mer om sjukdomen.

 

Att lämna rädslan

Följ med Caroline Odera tillbaka till hennes hemby i Kenya. Hon har tänkt att hon ska berätta för människorna i byn att hon själv är hivpositiv, med avsikt starta en diskussion om det tabubelagda ämnet hiv. Men när hon kommer dit möter hon ett motstånd mot sin öppenhet. Filmen ger en nyanserad och insiktsfull bild av rädslan för att bli ensam som många hivpositiva vittnar om.

Get Tested, Get Treated

Tidig testning och upptäckt av hiv är viktigt. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt och behandling viktigt för att minska spridningen. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig. I filmen får vi möta några personer som lever med hiv. De pratar om hur det gick till när de fick hiv, om sex och om vikten av att skydda sig och om vad som gör att man kanske inte skyddar sig.

Elizabeth Pisani: Sex, drugs and HIV – let’s get rational

Elizabeth Pisani är epidemiolog som på ett engagerande och lättilgängligt sätt i detta filmklipp vill visa på inkonsekvens i dagens politiska system som förhindrar våra pengar från att effektivt bekämpa spridningen av hiv. Hon baserar en stor del av sitt resonemang på hennes undersökning av riskgrupper – från knarkare i fängelse till sexarbetare på gatorna i Kambodja.

Hans Rosling on HIV: New facts and stunning data visuals

#NyheterOmHiv

Här har vi samlat länkar till digitalt publicerade artiklar om hiv och relaterade ämnen både på svenska och engelska. Om du återger fakta eller eventuella åsikter som uttrycks i de länkade artiklarna är det viktigt att ange aktuell källa, alltså inte Noaks Ark.

Zambia har fått en egen superhjälte

Zambia har fått en ny superhjälte som kämpar mot stigmatiseringen av Hiv-positiva personer – och visar upp sig på filmfestivalen BUFF i…
P4 Gotland – Sveriges Radio SWE Mar 17 1:02 pm

Ny studie skriver om hiv-historien

Hivepidemin i USA började mycket tidigare än vad man hittills trott och dess början har inget alls att göra med Gaëtan Dugas, mer känd som..…
Dagens Medicin SWE Mar 10 2:05 pm

Han började skriva folks berättelser på hiv-internat i Kuba – P4 Malmöhus

I Kuba satt författaren Miguel Angel Fraga internerad med andra hivsmittade. 1997 kom han till Sverige i hopp om att få bromsmediciner. Nio.…
P4 Malmöhus – Sveriges Radio SWE Mar 10 11:58 am

Hiv-positiva kvinnor steriliseras mot sin vilja

Flera hiv-positiva kvinnor i Uganda har i samband med att de genomgått förlossningar med kejsarsnitt samtidigt blivit steriliserade mot sin.…
ETC SWE Feb 24 9:00 pm

Två nya studier ger stöd för vaginalringen

Vaginalringen är den första långverkande behandlingen som minskat afrikanska kvinnors risk för hiv, enligt två randomiserade studier som…
Dagens Medicin SWE Feb 24 3:54 pm

Rekordhög ökning av antalet hiv-fall i Europa

Aldrig har så många insjuknat i hiv i Europa som under 2014. Särskilt Ryssland är ett drabbat land med 85 250 nya fall under 2014. Det…
Rekordhög ökning av antalet hiv-fall i Europa
Netdoktor SWE Feb 15 11:10 am

Ny livsstilsguide för de allt äldre svenskar som lever med hiv

Nu släpps HIV updated – en ny digital livsstilsguide för människor som lever med hiv. Idag är 4 av 10 svenskar som lever med hiv äldre än…
Ny livsstilsguide för de allt äldre svenskar som lever med hiv
Medicinsk Access SWE Feb 12 5:00 pm

Minskat bistånd hårt slag mot malaria och HIV – Godmorgon, världen!

Regeringen beslutat dra ned redan utlovade biståndspengar till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria med 300 miljoner kronor i…
Minskat bistånd hårt slag mot malaria och HIV – Godmorgon, världen!
P1 Godmorgon, Världen! – Sveriges Radio SWE Feb 12 12:27 am

Treatment News : High Rates of Cancer Risk Factors in Western HIV Population

The population of people living with HIV in Western nations has very high rates of numerous factors that increase cancer risk, including…
POZ USA Jan 22 12:57 am