Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Hivstatistik
419
page-template-default,page,page-id-419,page-child,parent-pageid-423,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Hivstatistik

430 personer fick hivdiagnos i Sverige 2016. Det är något färre än året innan, men på samma nivå som genomsnittet sedan 2010.

Ålder och kön

Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivdiagnos. Av fallen under 2016 var 267 män (62 procent) och 162 kvinnor (38 procent), ett fall rapporterades utan uppgift om kön.
Medianåldern för kvinnorna var 36,5 år, för männen 37 år.

Land där smitta överfördes

Av 2016 års fall hade majoriteten, 343 personer, fått hiv utomlands i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige (de vanligaste länderna där hivsmitta skedde var Thailand, Eritrea och Spanien) 67 personer fick hivinfektionen i Sverige, 20 fall saknar uppgift om land.

Smittväg

Bland rapporterade fall i Sverige under 2016 uppgav 200 att hiv överförts via heterosexuell kontakt och 135 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 26 fall och 11 fall rapporterades med smittvägen från mor till barn. Av de fall som uppgivit Sverige som land där smitta överförts (67 fall) hade majoriteten fått hivinfektionen genom sex mellan män (35 fall), 20 fall uppgav heterosexuell kontakt och 9 fall rapporterades med smittväg injektionsberoende.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida