webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Hiv fakta

 

 

Vad är hiv?

Hiv är ett virus som orsakar en kronisk men behandlingsbar infektion. Det finns idag inget botemedel men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur kan hiv överföras?

Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter smittillfället innan behandling kunnat sättas in. Då är virusmängden hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det. Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning. Hiv kan inte överföras vid sociala kontakter.

Vid behandlad hivinfektion

Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig. Risken att viruset överförs från mor till barn vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att en välinställd hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Skydda sig själv och andra

En person kan ha hiv utan att veta om det. Kondom är ett bra sätt att skydda sig själv och andra mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dela aldrig sprutor med någon. Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig. Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion.

Fakta om hiv på andra språk

Vi kan erbjuda faktafoldrar om hiv på 12 andra språk än svenska: Arabiska, amarinja, engelska, farsi, finska, franska, ryska, somaliska, spanska, swahili, thai och tigrinja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org