webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Filmer och videoklipp om hiv

 

Här har vi samlat filmer och övrig rörlig media med någon form av anknytning till hiv. Det kan vara fakta såväl som om hur det är att leva med hiv.


Filmer om att leva med hiv

 
Dessa två filmer finns på Folkhälsomyndighetens kampanjsite hividag.se

 

Vi borde veta bättre- fyra filmer om hiv

Många som lever med hiv avstår att berätta om sin sjukdom på grund av rädsla för omgivningens reaktioner. I dessa filmer berättar fyra personer med inblick i ämnet om vanliga reaktioner och reder ut vad som är sant och inte om hiv. Filmerna är framtagna av Landstinget i Östergötland tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Adlongruppen.

Farhad Khaghani är kognitiv beteendeterapeut och verksamhetsansvarig på Noaks ark i Småland & Halland. Här berättar han bland annat om vad olika kulturella bakgrunder kan få för betydelse när det handlar om hiv.

Björn Malmquist är kognitiv psykoterapeut på Noaks Ark Stockholm. Här berättar han om hur människor kan reagera när de får reda på att de har hiv och hur man kan hantera känslorna.

Anna-Mia Ekström är infektionsläkare och hivforskare vid Karolinska Institutet. Här berättar hon
hur hiv förs vidare och inte förs vidare. Hur angriper viruset kroppen? Hur fungerar broms mediciner? Vilka är vanliga missuppfattningarr kring hiv och människor som har hiv?Artisten Andreas Lundstedt berättar om hur han reagerade när han fick veta att han hade hiv och om sin oro över för hur omgivningen skulle reagera. Han möter felaktiga föreställningar och tycker att folk måste lära sig mer om sjukdomen.

 Att lämna rädslan

Följ med Caroline Odera tillbaka till hennes hemby i Kenya. Hon har tänkt att hon ska berätta för människorna i byn att hon själv är hivpositiv, med avsikt starta en diskussion om det tabubelagda ämnet hiv. Men när hon kommer dit möter hon ett motstånd mot sin öppenhet. Filmen ger en nyanserad och insiktsfull bild av rädslan för att bli ensam som många hivpositiva vittnar om.
Denna film kan beställas från Noaks Ark (DVD)
Get Tested, Get Treated

Tidig testning och upptäckt av hiv är viktigt. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt och behandling viktigt för att minska spridningen. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig. I filmen får vi möta några personer som lever med hiv. De pratar om hur det gick till när de fick hiv, om sex och om vikten av att skydda sig och om vad som gör att man kanske inte skyddar sig.


 

Elizabeth Pisani: Sex, drugs and HIV - let's get rational

Elizabeth Pisani är epidemiolog som på ett engagerande och lättilgängligt sätt i detta filmklipp vill visa på inkonsekvens i dagens politiska system som förhindrar våra pengar från att effektivt bekämpa spridningen av hiv. Hon baserar en stor del av sitt resonemang på hennes undersökning av riskgrupper - från knarkare i fängelse till sexarbetare på gatorna i Kambodja.Hans Rosling on HIV: New facts and stunning data visuals


(Från 2009)


2015-12-08

 

 

 

Länkar till hivstatistik


Sverige

pil Folkhälsomyndigheten

 

Globalt

pil Världshälsoorganisationen (WHO)

pil UNAIDS (FN:s samlade program mot hiv/aids)

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org