webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Manlig omskärelse


Världshälsoorganisationen (WHO) gick 2007 ut med rekommendationen att integrera manlig omskärelse i preventionsarbetet. Detta sedan studier hade visat att ingreppet reducerar mäns risk för hivsmitta vid penetrerande vaginalt samlag med upp till 60 %. Hivstudierna bland heterosexuella män har dock enbart studerat männens risk att smittas av kvinnor. Motsvarande studier bland homosexuella män har inte visat samma skydd mot hiv, vilket kan bero på att männen haft både passiva och aktiva samlag. Detta tyder på att omskärelse inte ger samma goda skydd för den passiva/receptiva parten i ett samlag. Det är viktigt att vara tydlig med att manlig omskärelse inte eliminerar risken för att bli hivsmittad. Kondomer förblir fortfarande det säkraste sättet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Manlig omskärelse är ett relativt enkelt ingrepp och innebär att man opererar bort hela eller delar av förhuden på penis. Förhudens uppgift är att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på det smidig för att bevara känsligheten. När man skär bort förhuden försvinner talgkörtlarna på förhudens insida och därmed den slemhinneliknande yta som innehåller målceller (Langerhansceller) för hiv. Risken för genitala sårinfektioner minskar och man upptäcker lättare sår och utslag.

Studie om långtidseffekter

I en studie har långtidseffekterna av omskärelse bland män i Kenya som omskars mellan 2002 och 2006 undersökts . Efter sex års uppföljning var den skyddande effekten cirka 60 procent vilket överensstämmer med tidigare visade korttidseffekter. Bland icke-omskurna män såg man en hivincidens på elva procent jämfört med 4,8 procent bland omskurna. Att metoden har ett varaktigt skydd över tiden ger stöd för att fler program bör påbörjas.

pil Mer om studien
 
hojdavstand

 

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org