webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Mor till barn-prevention


I dag lever ungefär 2,1 miljoner av världens barn under 15 år med hiv. Omkring 90 % av dessa barn har smittats genom mor till barn-smitta. Detta betyder att barnet har blivit smittat av moderns hiv antingen under graviditeten, under förlossningen eller via bröstmjölk vid amning. Risken att ett barn till en hivpositiv kvinna smittas är mellan 15 och 45 % om inga åtgärder vidtas. I Sverige är mor till barn-smitta mycket ovanlig. I de fall man identifierat hivsmitta hos modern har man kunnat sätta in alla preventiva åtgärder och därmed lyckats reducera smittoöverföring från mor till barn till 0 % under de senaste 10 åren.Mor till barn-prevention består av fem steg:

  • Testning av modern

  • Behandling av modern om hon är hivpositiv för att få ner virusnivåerna till så låg nivå som möjligt och därmed minska risken för överföring till barnet.

  • Planerat kejsarsnitt som är ”blodfritt”, d v s moderns blod kommer inte i kontakt med barnets slemhinnor och smitta kan därmed undvikas.

  • Behandling till barnet direkt efter förlossning och tills dess man med säkerhet vet att barnet inte smittats.

  • Undvika bröstmjölk då det är en kroppsvätska som innehåller hiv. Bröstmjölksersättning rekommenderas i de fall det finns tillgång till rent vatten.

I kombination kan dessa åtgärder minska risken för mor till barn-smitta till mycket låga nivåer.
hojdavstand

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org