webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Mikrobicider

 

Mikrobicider är vaginala substanser och tas fram i olika former; som gel, en film eller svamp eller som en vaginal ring som gradvis utsöndrar den aktiva substansen. Ordet mikrobicider syftar alltså på en rad olika substanser som alla har en gemensam nämnare, nämligen förmågan att förhindra sexuell överföring av hiv och eventuellt andra STI när de appliceras lokalt. Mikrobicider skulle kunna fungera som ett effektivt komplement till övrig hivprevention och i framtiden, även till vaccin. Än så länge befinner sig dock teknologin på forskningsstadiet.

Första generationens mikrobicider
Den första generationens mikrobicider, som utvecklades under 90-talet, innehåller substanser som utgör en fysisk barriär mot viruset och genom att förändra kemin i vaginan minskar risken för hivinfektion. Dessa substanser förpackas i en gel som appliceras i vaginan precis före samlag och är därmed beroende av samlaget för att aktiveras. För närvarande pågår två storskaliga forskningsförsök på första generationens mikrobicider i Afrika och Asien.

Andra generationens mikrobicider
Andra generationens mikrobicider är en utveckling av den första generationen, men till skillnad från den första innehåller den andra generationen en antiretroviral substans mot hiv. Dessa mikrobicider testas i en rad intravaginala former, som gel, kräm, ring eller film som kan appliceras en gång per dag eller en gång per månad (ringen). Andra generationens mikrobicider är därmed oberoende av samlaget. Utvecklingen av kombinationsbehandling som motverkar virussmitta på flera fronter samtidigt (i tablettform och som t ex vaginala mikrobicider) skulle på allvar kunna minska hivspridning.

Ett skydd för kvinnor och flickor
Både biologiska och kulturella faktorer gör kvinnor och flickor mer utsatta och mottagliga för hiv och aids. I de värst drabbade områdena i världen löper unga kvinnor tre gånger så stor risk att smittas med hiv än män. Idag är kondom, korrekt använd vid analt, vaginalt och oralt samlag, det enda fullt fungerande skyddet mot hiv. Inom äktenskapet och i fasta relationer är det ofta svårt att kräva kondom. Många hivpositiva kvinnor har bara haft en sexpartner – nämligen sin make eller fasta partner – och omkring 80 % av alla kvinnor som smittas med hiv i fattiga länder har smittats av just sin make eller fasta partner. Därför är det viktigt att hitta nya metoder för att förebygga hiv, så att kvinnor själva kan skydda sig oberoende av sin sexpartner. Mikrobicider skulle kunna vara en sådan metod.

Finns mikrobicider på marknaden?
Nej. Forskare testar för närvarande flera olika substanser för att se om de skyddar mot hiv och/eller andra STI, men inga säkra och effektiva mikrobicider finns ännu tillgängliga för allmänheten. Det är omöjligt att säga hur lång tid det kommer att ta att få fram säkra och effektiva mikrobicider. Normalt tar det mer än tio år att ta fram ett nytt läkemedel från upptäckt i forskningslaboratorium till tillgänglighet på marknaden. 90 % av alla kandidater refuseras redan i förkliniska tester. För närvarande befinner sig tre mikrobicidkandidater i sista fasen för att avgöra om de är effektiva (vilket kan ta upp till fyra år). Om de fungerar kommer det att ta ytterligare ett till två år för enskilda länder att godkänna läkemedlet och marknadsföra det i sitt land. Om de inte gör det kommer det att ta ytterligare tid. Fler kandidater väntar på att testas, men forskningen är beroende av långsiktigt engagemang och investeringar.

Kommer mikrobicider kunna ersätta kondomen?
Nej. Korrekt använd under hela samlaget (analt, vaginalt och oralt) kommer kondomer utgöra ett bättre skydd mot hiv och andra STI än mikrobicider. Men för dem som inte kan använda kondomer och främst för kvinnor vars partners vägrar att använda kondomer kan mikrobicider rädda liv och ha en effektiv inverkan på begränsningen av hivspridning. Matematiska modeller visar att 2,5 miljoner hivinfektioner skulle kunna förhindras under en 3-årsperiod om även en liten andel kvinnor i låginkomstländer använde 60 %-igt effektiva mikrobicider i hälften av fallen då kondom inte används.

Kommer mikrobicider att skydda mot alla STI?
Även om skydd mot hiv är det primära målet, finns förhoppningen att i framtiden finna ”kombinationsmikrobicider” som skyddar mot alla STI.

Tänk om en kvinna vill bli gravid?
En del mikrobicidkandidater kommer att fungera som preventivmedel, andra inte. Det är viktigt att ha både mikrobicider som skyddar mot hiv och graviditet och mikrobicider som förhindrar smitta men möjliggör graviditet. Detta är aldrig möjligt med kondomer.

Kommer mikrobicider vara fördelaktiga även för män?
Även om det är möjligt att mikrobicider kan skydda hivpositiva kvinnors partner, är det även möjligt att de inte gör det. Försök med diskordanta par (det vill säga där en är hivpositiv och en är hivnegativ) krävs för att testa detta. Parallellt med vaginala mikrobicider forskas det även på rektala mikrobicider, men säkerheten och effektiviteten för dessa måste undersökas separat eftersom den vaginala och rektala miljön skiljer sig radikalt. Säkerhetsstudier av rektala mikrobicider har påbörjats.

Kommer mikrobicider att vara säkert?
Alla nya substanser måste genomgå säkerhetstest innan de blir tillgängliga för allmänheten. Aktivister för kvinnors hälsa och forskare för ett nära samarbete för att försäkra sig om att testningen av mikrobicider är grundlig och etiskt korrekt. Fördelen är att många av de substanser som testas används i mediciner som redan finns på marknaden.

Varför behöver vi mikrobicider om vi till slut får ett hivvaccin?
Ingen enskild metod eller teknik kommer att lösa hivproblematiken. Alla existerande prevetionsmetoder som finns tillgängliga bör tillämpas och kompletteras med nya verktyg, metoder och teknologier. Mikrobicider kommer troligen att vara tillgängliga på marknaden innan ett hivvaccin. Men även när det finns tillgängligt kommer hivvaccin och mikrobicider ha olika, kompletterande roller i hivpreventionen.

Hur mycket kommer mikrobicider att kosta och kommer människor att ha råd med dem?
Det är viktigt att mikrobicider hamnar i händerna på de kvinnor och män som behöver dem till ett pris som de kan betala. Historiskt har nya hälsoteknologier sällan blivit tillgängliga i utvecklingsländer förrän ett decennium efter att de lanserats i västvärlden. Opinionsbildare arbetar med forskare och policyskapare för att understryka behovet av ekonomisk och geografisk tillgänglighet för att så snabbt som möjligt få ut mikrobiciderna så snart de har konstaterats säkra och effektiva.

Vem arbetar med forskning och utveckling av mikrobicider?
I stort sett all mikrobicidforskning utförs av icke vinstdrivande och akademiska institutioner eller små biotekniska företag. Studierna finansieras av välgörenhetsorganisationer och statliga bidrag. Dessa offentliga medel stöder även grundforskning, social- och beteendeforskning och infrastrukturen kring kliniska forskningsförsök som bidrar till forskning och utveckling av mikrobicider.


Mer information på:


www.ki.se
www.avac.org
www.niaid.nih.gov
www.hvtn.org
www.unaids.org
Internationella hiv/aidspolicyn
www.ipmglobal.org
IPM WAD statement 2009 

 


 
Gå direkt till:
Finns mikrobicider på marknaden?
Kommer mikrobicider kunna ersätta kondomen?
Kommer mikrobicider att skydda mot alla STI?
Tänk om en kvinna vill bli gravid?
Kommer mikrobicider vara fördelaktiga även för män?
Kommer mikrobicider att vara säkert?
Varför behöver vi mikrobicider om vi till slut får ett hivvaccin?
Hur mycket kommer mikrobicider att kosta och kommer människor att ha råd med dem?
Vem arbetar med forskning och utveckling av mikrobicider?
hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org