webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Klamydia

 

Klamydia är den vanligaste rapporterade sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Många vet inte om att de fått sjukdomen eftersom den inte alltid ger symptom. Den är också en av de allvarligare eftersom den obehandlad bland annat kan leda till sterilitet.


Vad orsakar sjukdomen klamydia?

Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Bakterien finns framför allt i urinröret och hos kvinnor även i slidan. Den kan ibland finnas i ändtarmen och i sällsynta fall även i svalget.

Hur smittar klamydia?

Klamydia kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddad oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning).

Viktigt att testa sig

Obehandlad kan klamydia ge allvarliga komplikationer, framförallt för kvinnor (se nedan). Därför är det viktigt att du testar dig om du misstänker klamydia. Har du en partner bör han eller hon också testa sig.

Hur skyddar man sig mot klamydia?

Kondom reducerar avsevärt risk för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget.

Vilka symtom kan man få av klamydia?

Mer än hälften av alla som smittas av klamydia får inga symtom alls. Av den anledningen är det viktigt att man alltid testar sig om man haft en oskyddad sexuell kontakt. De som får symtom får vanligtvis dessa efter en till två veckor. Det vanligaste besväret är att det svider eller kliar när man kissar. Detta på grund av att bakterien har orsakat en inflammation i urinröret. Andra symtom hos kvinnor kan vara mellanblödningar och flytningar, ont i nedre delen av magen och smärtupplevelser vid samlag. Män kan ibland få flytningar från urinröret och svullnad och värk i pungen.

Hur går undersökning och testning av klamydia till?

Ett klamydiatest kan till skillnad från ett hivtest inte göras anonymt. Testet är kostnadsfritt och man får sitt provsvar efter ungefär en vecka. Testet innebär att man lämnar ett urinprov och att prov tas från livmodertapp, ändtarm och svalg. På laboratoriet kan man sedan påvisa bakterien genom DNA-bestämning eller odling. Innan provet tas bör minst en vecka ha gott från smittotillfället.

Var kan man testa sig för klamydia?

Du kan testa dig på alla vårdcentraler, husläkarmottagningar, ungdomsmottagningar, hud- och venmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och specialmottagningar för sexuellt överförda infektioner. Telefonnummer och länkar till många av landets mottagningar hittar du här. I vissa landsting kan man beställa hem ett klamydiatest som man själv skickar in till ett laboratorium för att sedan få svaret på nätet. Om du bor i Västra Götaland, Sörmland, Värmland, Gävleborg eller Västerbotten kan du beställa hem ett klamydiatest via www.klamydia.se. Andra möjligheter att beställa hem klamydiatester via nätet hittar du på www.klamydiatest.nu eller på 1177.se. Via Mina vårdkontakter ska du sedan kunna logga in för att få reda på ditt provsvar.

Hur behandlar man klamydia?

Klamydiainfektion botas lätt med en antibiotikakur. Tills hela antibiotikakuren tagits bör du inte ha samlag eller petting. I en del fall tas ett kontrollprov efter behandlingen för att visa att man är smittfri. Behandlingen är kostnadsfri.

Vad kan hända om man inte behandlar?

Utan behandling kan infektionen hos kvinnor ge äggledarinflammation vilket kan leda till sterilitet. Man räknar med att 50-60 % av sterilitet hos kvinnor beror på en obehandlad klamydiainfektion. Vid äggledarinflammation finns också risk för utomkvedshavandeskap vid en framtida graviditet. Kvinnan kan även smitta barnet vid förlossningen så att det nyfödda barnet får ögoninfektion och lunginflammation. Hos män kan klamydia orsaka bitestikelinflammation, som ibland kan leda till sterilitet eller nedsatt fruktsamhet.

Smittspårning krav enligt smittskyddslagen

Klamydia klassas enligt den svenska smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att om man misstänker att man blivit smittad är man skyldig att uppsöka en läkare för att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. All undersökning, vård och behandling är kostnadsfri för patienten. Klamydia är en smittspårningspliktig sjukdom, vilket innebär att man måste lämna uppgifter om den eller de personer smittan kan ha kommit från och den eller de man kan ha fört den vidare till. Man kan välja att själv kontakta sina partners eller att en läkare eller kurator gör det. Man är i så fall alltid anonym gentemot sina partners genom sekretesskyddet i smittskyddslagen. Inträffade fall anmäls anonymt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer fakta om klamydia:

pil Folkhälsoinstitutet
pil 1177 Vårdguiden

Fakta om klamydiatestning:

pil klamydia.se
pil klamydiatest.nu
pil 1177.se

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org