webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Hur vet man om man har hiv?

 

Det enda sättet att ta reda på om du har hiv eller inte är att göra ett hivtest. Det är viktigt att du testar sig om du tror att du har utsatt dig för en risk. Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till bättre vård och behandling och bidrar även till minskad smittspridning. Det är också det enda sättet att bli av med onödig oro och ångest om det är så att du inte är smittad.

Ett hivtest är ett blodprov som tas från en ven i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter ca en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett s.k. snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter ca 15 minuter.

 

Hivtest med snabbsvar på Noaks Ark

På Noaks Ark använder vi så kallade snabbsvarstester, vilket innebär ett stick i fingret och svar inom 15 minuter. Testerna som vi använder är godkända av Läkemedelsverket och har samma tillförlitlighet som de tester som tas i armvecket och analyseras i ett laboratorium. Testet upptäcker antikroppar mot hiv, vilka hos de allra flesta uppträder senast tre veckor efter smittillfället. Ett negativt testresultat betyder att inga antikroppar mot hiv har påvisats och att du inte är smittad av hiv. Detta gäller under förutsättning att tillräckligt lång tid har gått från risktillfället. (Läs vidare under rubriken uppföljningstid nedan). Ett positivt testresultat betyder att antikroppar mot hiv har upptäckts och att du med stor sannolikhet har hiv. För att helt säkerställa hivdiagnos tas då ett konfirmationstest (laboratorietest).

 

Ventest

De test som används i laboratorier i Sverige är kombinationstester, s.k. combotester, som kan upptäcka både antigen (en del av viruset) och antikroppar (ämnen som kroppens immunförsvar bildar mot viruset). Att påvisa antikroppar är det säkraste sättet att diagnostisera hiv. Antigentestet används enbart för att påvisa en mycket tidig hivinfektion på personer med kliniska symtom på primärinfektion.

 

Uppföljningstid vid hivtest

Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett tillförlitligt svar för att helt utesluta hivinfektion. I april 2015 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer vilket innebär en halvering av uppföljningstiden, från 12 veckor (som gällt sedan 1995) till sex veckor vid laboratorietester (kombinationstester). Vid snabbsvarstestning (antikroppstest) är rekommendationen en uppföljningstid på åtta veckor. På Noaks Ark förordar vi dock starkt tidigare testning än så, även om testet kan behöva kompletteras med senare taget test. I de flesta fall kan vi med snabbsvarstester upptäcka en hivinfektion redan tre veckor efter smittillfället.

 

Gratis och anonymt

Hivtest ska enligt den svenska smittskyddslagen kunna tas kostnadsfritt och anonymt på vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller privatläkarmottagning som helst. Noaks Ark rekommenderar dock att du vänder dig till någon av de mottagningar som har störst erfarenhet och kunskap om hivtestning. Detta är i regel infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar (kallas ibland för STD-, STI- eller sesammottagningar). Du som är ung kan också vända dig till din lokala ungdomsmottagning.

Adresser till hivtestmottagningar i hela
Sverige hittar du på:
www.hivtest.nu


 

 

Noaks Arks testmottagningar

Stockholm

Noaks Ark Stockholm
Drop in onsdagar kl. 15-18.
Adress: Birger Jarlsgatan 58.

Tidsbokade besök övriga veckodagar. Boka på 020-78 44 40 mellan kl. 10 och 12.
Adress: Eriksbergsgatan 46
.

 Mer om Noaks Ark Stockholms hivtestmottagning


Norrköping

Noaks Ark Östergötland
Drop in onsdagar* 17.30-19.30
Adress: Teatergatan 3
Tel: 011-443 37 00
(*ej alla veckor)

 Mer om Noaks Ark Östergötlands hivtestmottagning

Linköping

Noaks Ark ÖStergötland
Drop in onsdagar* 17.30-19.30
Adress: Platensgatan 10 (Ungdomsmottagningens lokaler)
Tel: 011-443 37 00
(*ej alla veckor)


Växjö

Noaks Ark Småland & Halland
Drop in måndagar 17-20.
Adress: Kungsgatan 15 B
Tel: 0470-193 81

 Mer om Noaks Ark Småland & Hallands hivtestmottagning


Malmö

Noaks Ark Syd
Drop-in onsdagar 17-19
Övrig tid bokning på
tel: 040-611 52 15; 072-020 15 48

Adress: Barkgatan 11

 Mer om Noaks Ark Syd hivtestmottagning

 

 
hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org