webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Hivstatistik Sverige


450 personer fick en hivdiagnos 2015 i Sverige

2015 rapporterades 450 nya fall av hivinfektion, vilket är något färre än året innan, men på samma nivå som genomsnittet sedan 2010.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen av hivinfektion var 276 män och 174 kvinnor. Heterosexuell smittväg dominerade bland kvinnor medan sex mellan män var den vanligaste smittvägen bland män. Medelåldern vid hivdiagnosen var 36 år för kvinnor och 37 år för män.

Smittväg och smittland

Av 2015 års fall hade majoriteten, 355 personer (78%), fått hiv utomlands i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige. 84 personer (19%) fick hivinfektionen i Sverige, 11 fall (2%) saknar uppgift om smittland.

Smittvägar för fall smittade i Sverige

Under de senaste åren ses en minskning av andelen personer som fått sin hivinfektion i Sverige, under 2015 uppgav 19% av fallen Sverige som smittland.

För de som fått sin hivinfektion i Sverige rapporteras sex mellan män som den vanligaste smittvägen. En minskning ses dock under de senaste åren, 39 fall rapporterades under 2015 mot i genomsnitt 56 fall per år under åren 2010-2014.

Bland personer som injicerar droger har antalet nya hivfall stadigt minskat under de senaste åren. Under 2015 rapporterades 2 män som fick hiv genom injektionsmissbruk.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Hela statistiken hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

 

 

 

Mer statistik


Sverige

pil Folkhälsomyndigheten

 

Globalt

pil Världshälsoorganisationen (WHO)

pil UNAIDS (FN:s samlade program mot hiv/aids)

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org