webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Hepatiter


Hepatit är ett virus som angriper framför allt levern. Likt hiv är hepatit en såkallad blodsmitta. Vissa hepatiter som typ B och C kan bli kroniska och kan ge allvarliga sjuksymtom, såsom skador på levern först efter 10-20 år.

Hepatit A
Epidemisk, flera personer smittas samtidigt. Mycket smittsam. Smittan överförs alltid via livsmedel, en typisk semestersjukdom. Inkubationstiden är 3-6 veckor. Symtomen är trötthet, gula ögonvitor, vit (kittfärgad) avföring och mörk urin.

Hepatit A läker alltid ut av sig själv. Vaccination är möjlig.

För mer information, statistik samt senaste siffrorna se Folkhälsoinstitutet

Hepatit B
Hepatit B är den mest smittsamma hepatiten, cirka 30 % smittrisk vid oskyddat samlag. I västvärlden sprids hepatit B (utöver oskyddat samlag) främst genom orena verktyg vid intravenöst missbruk. Smitta kan även överföras om man får blod från en smittsam person på skadad hud eller på slemhinnor som till exempel ögat. Inkubationstiden är upp till 6 månader. Symtom behöver inte uppträda.

Hepatit B kan bli kronisk. Vaccination är möjlig, dock finns ingen behandling.

För mer statistik samt senaste siffrorna se Folkhälsoinstitutet.

Hepatit C
Hepatit C är en blodsmitta som kan smitta via orena verktyg vid intravenöst missbruk, blodtransfusion, blodpreparat och organtransplantationer. Finns även en risk för sexuell smitta. Inkubationstiden varierar. Symtom behöver inte uppträda.

Hepatit C läker ut av sig själv i vissa fall, annars förblir den kronisk. Behandling är möjlig.

För mer statistik samt senaste siffrorna se Folkhälsoinstitutet.


hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org