webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Gonorré


Vad orsakar gonorré?

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, även kallade gonokocker. Bakterien finns i urinrör och slida och ibland även i ändtarm och svalg.

Hur smittar gonorré?

Gonorré kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddat oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning). I sällsynta fall kan infektionen också överföras till ögat. En kvinna kan vid förlossning överföra infektionen till sitt barn som då kan drabbas av en svår ögoninflammation.

Hur skyddar man sig mot gonorré?

Kondom som används på rätt sätt, som är på under hela samlaget och inte går sönder eller glider av, reducerar avsevärt risken för smitta.

Symptom vid gonorré

Inkubationstiden för gonorré är kort, från någon dag till någon vecka men man kan också vara symtomfri. Eventuella symtom yttrar sig vanligtvis som inflammation i urinrör, livmoderhals, ändtarm eller svalg. För män märks det första symtomet vanligen som sveda när man kissar. Oftast kommer också en flytning från urinröret som märks i urinrörsmynningen eller i underkläderna. I början är denna flytning sparsam, slemaktig och tunn men blir fort tjock, kladdig, gulvit och riklig. För kvinnor kan besvären påminna om en vanlig urinvägsinfektion, det vill säga att det svider eller kliar när man kissar eller att det känns som att man ofta är kissnödig. Det kan också komma en illaluktande flytning från slidan. Om infektionen finns i ändtarmen kan symtomen hos både män och kvinnor variera från lätt klåda till svår smärta. Infektion i svalget kan hos båda könen vara helt symtomfri men kan även påminna om halsfluss.

Hur går undersökning och testning till?

Gonorré diagnostiseras genom att ett prov tas från urinröret och hos kvinnor även från livmodershalsen samt från svalg och ändtarm. På vissa mottagningar kan provet bedömas mikroskopiskt direkt vid provtagningstillfället men ett odlingsprov för förekomst av gonokocker skickas alltid till ett laboratorium för resistensbestämning. Provsvar brukar man normalt få efter cirka en vecka. Undersökningen är kostnadsfri.

Var kan man testa sig för gonorré?

Du kan testa dig på alla vårdcentraler, husläkarmottagningar, ungdomsmottagningar, hud- och venmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och specialmottagningar för sexuellt överförda infektioner. Telefonnummer och länkar till många av landets mottagningar hittar du här

Hur behandlar man gonorré?

Gonorré är vanligtvis lätt att behandla med antibiotika. Behandlingen är kostnadsfri.

Vad kan hända om man inte behandlar?

Obehandlad gonorré kan hos kvinnor ge inflammation i äggledarna vilket också kan leda till sterilitet eller utomkvedshavandeskap vid en framtida graviditet. Hos mannen kan den ge inflammation i bitestiklarna vilket kan leda till sterilitet. Infektionen kan även ge ögoninfektioner, ledbesvär och hudutslag, och i värsta fall blodförgiftning.

Hur vanlig är sjukdomen?

Gonorré var en vanlig könssjukdom i Sverige till 1980-talet, då den minskade. Den har åter börjat att öka. Majoriteten av de rapporterade gonorréfallen är smittade i Sverige. Den inhemska smittspridningen förekommer framför allt i storstadsområdena. Sjukdomen är vanlig i omvärlden, såväl i Öst- som Västeuropa, och många svenskar smittas varje år i Sydostasien. Utomlands är bakterierna ofta motståndskraftiga mot många läkemedel och även i Sverige ses en spridning av resistent gonorré.

Smittspårning krav enligt smittskyddslagen

Gonorré klassas enligt den svenska smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att om man misstänker att man blivit smittad är man skyldig att uppsöka en läkare för att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. All undersökning, vård och behandling är kostnadsfri för patienten. Gonorré är en smittspårningspliktig sjukdom, vilket innebär att man måste lämna uppgifter om den eller de personer smittan kan ha kommit från och den eller de man kan ha fört den vidare till. Man kan välja att själv kontakta sina partners eller att en läkare eller kurator gör det. Man är i så fall alltid anonym gentemot sina partners genom sekretesskyddet i smittskyddslagen. Inträffade fall anmäls anonymt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer fakta om gonorré

pil Folkhälsoinstitutet
pil 1177 Vårdguiden

 

 

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org