webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Behandling av hiv


Sedan 1996 har kombinationsbehandling (bromsmedicin) funnits tillgänglig för hivpositiva i Sverige. Kombinationsbehandlingen innebär att man tar flera olika mediciner samtidigt. Behandlingen botar inte infektionen, men bromsar kraftigt upp sjukdomsförloppet. Mängden hivvirus i blodet kan bli så låg så att det inte längre är mätbart, men försvinner dock inte ur kroppen.

Det finns inget facit på vad som är den bästa kombinationen. Det är läkarnas uppgift att hitta den kombination som passar varje patient bäst. De antivirala läkemedel som finns i dag delas in i fyra grupper; Nukleosidanalog-RT hämmare (NRTI), Ej nukleosidanalog-RT hämmare (NNRTI), Proteashämmare (PI) och Fusionhämmare (FI). Vilken grupp läkemedlet tillhör beror på var i virusproduktionen läkemedlet gör sitt jobb. Vissa läkemedel angriper till exempel viruset när det försöker ta sig in i cellen, vissa hindrar nya virus från att mogna och så vidare.

Vissa av de mediciner som används kan ge biverkningar. En del biverkningar kan försvinna efter några veckor medan andra kan bli mer långvariga. Det är viktigt att patienten noga följer läkarens föreskrifter för att effekten ska kvarstå och för att viruset inte ska utveckla resistens mot läkemedlen. Enligt svensk smittskyddslagstiftning är medicinerna kostnadsfria för den enskilde patienten.

Mer om behandling av hiv

 hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org